Με βαθιά κατανόηση της σημασίας της περιβαλλοντικής ευθύνης, η SELAS έχει θέσει σαν προτεραιότητά της δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο των στόχων της επιχείρησής μας και για κάθε βήμα παραγωγής, αναλαμβάνουμε ενέργειες για τη διατήρηση των φυσικών πόρων του περιβάλλοντος για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές γενιές.

Το Τμήμα Εκδόσεων μας βασίζεται στη χρήση χαρτιού για τις εκτυπώσεις Χαρτών, Ατλάντων, Ταξιδιωτικών Οδηγών και άλλων εκδόσεων, οπόταν  λαμβάνουμε μία σειρά πράσινων δράσεων φιλικών  προς το περιβάλλον.

  1. Στις περισσότερες μας εκδόσεις χρησιμοποιούμε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, όπως ανακυκλωμένο χαρτί και βιοδιασπώμενα μελάνια.
  2. Ανακυκλώνουμε όλα τα απόβλητα της εταιρείας, όπως χαρτί, χαρτόνια, χάρτινες συσκευασίες, δοχεία μελανιού, toner, παλιά έντυπα, ηλεκτρονικό/ηλεκτρικό εξοπλισμό, φορητές μπαταρίες, πλαστικά, πλαστικές συσκευασίες κ.λπ.
  3. Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των στόχων της εταιρείας. Οποιαδήποτε αγορά εξοπλισμού που αφορά σε υπολογιστές, οθόνες, φωτισμό, κλιματισμό, θέρμανση κ.λπ. αφορά αντικείμενα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
  4. Υποστηρίζουμε φιλανθρωπικές οργανώσεις για έργα προστασίας της φύσης και διατήρησης του περιβάλλοντος.
  5. Μέσω των εκδόσεων, δημοσιεύσεων, άρθρων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κι σεμιναρίων μας, προωθούμε τις πράσινες δράσεις και την πράσινη συνείδηση  για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
  6. Η SELAS έχει υπογράψει Συμφωνία μέλους με την Green-dot Cyprus, η οποία αποτελεί Φορέα Διαχείρισης Συστήματος Συλλογικής Διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών που τοποθετούνται στην Κυπριακή αγορά.  Υιοθετούμε το μήνυμα της Green-dot «Προστατεύουμε το περιβάλλον, διασφαλίζουμε το μέλλον».
© 2021 SELAS PUBLICATIONS LTD. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ECONSTRUO DIGITAL