Κέντρο Ερευνών & Μελετών

Η SELAS διαθέτει μία μακροχρόνια εμπειρία σε ερευνητικά έργα και ένα πλούσιο πορτφόλιο σε Μελέτες, Επιστημονικά Άρθρα και Εκδόσεις.

Το πλούσιο αρχείο δεδομένων της SELAS που παράχθηκε από την επιστημονική έρευνα 32 χρόνων, της επιτρέπουν να εκπονήσει μελέτες σε ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας που άπτονται της Γεωγραφίας, του Περιβάλλοντος, της Οικολογίας, της Ιστορίας, της Χαρτογραφίας κ.ά. Πέραν του πλούσιου αρχείου δεδομένων, η SELAS διαθέτει μία εξειδιεκευμένη Βιβλιοθήκη με σπάνια βιβλία Γεωγραφίας, Ιστορίας και Χάρτες.

Η ομάδα του Κέντρου Ερευνών και Μελετών αποτελείται από το επιστημονικό και έμπειρο προσωπικό της SELAS καθώς την ομάδα των συνεργατών της, που αποτελείται από Γεωγράφους και Χαρτογράφους, Ερευνητές, Ιστορικούς, Φιλολόγους και Εκδότες με πολύχρονη εμπειρία στο πεδίο τους. Το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, η διασύνδεση με ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ερευνητικά Κέντρα της Κύπρου και του εξωτερικού και η παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών στον τομέα των ερευνών και μελετών, καθιστούν την SELAS ένα αξιόπιστο εταίρο σε ερευνητικά προγράμματα και παροχή Μελετών.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων του Κέντρου επικεντρώνονται στα πιο κάτω:

 • Επιστημονικές Έρευνες και Μελέτες
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 • Εκδόσεις
 • Συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Κύπρου και του εξωτερικού

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι κύριοι τίτλοι του ερευνητικού και συγγραφικού έργου του Κέντρου.

Φυσική Γεωγραφία

 • Η Εξέλιξη των ηπείρων και οι τεκτονικές πλάκες
 • Κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και τύποι νεφών
 • Σχηματισμός πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Πόροι της Γης

Περιβάλλον

 • Δασικές πυρκαγιές στην Μεσόγειο
 • Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στα οικοσυστήματα
 • Η Μεσόγειος φλέγεται
 • Πυρκαγιές στην Αμαζονία
 • Αποψίλωση των δασών και δασικές πυρκαγιές

Χλωρίδα και Πανίδα

 • Χλωρίδα και Πανίδα της Κύπρου
 • Μεσόγειος και Λεσσεψιανά είδη
 • H κατανομή της χελώνας Καρέτα και Πράσινης χελώνας στη Μεσόγειο Θάλασσα
 • H κατανομή της χελώνας Καρέτα και Πράσινης χελώνας στην Κύπρο
 • Χερσαία και Υδάτινα Οικοσυστήματα

Χαρτογραφία

 • Προβολές γεωγραφικών χαρτών
 • Αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, διαστημική τεχνολογία
 • Γεωγραφική Συστήματα Πληροφόρησης (ΓΣΠ) και η χρήση τους

Ιατρική Γεωγραφία

 • Η σύγχρονη Γεωγραφία των επιδημιών
 • Υπερθέρμανση του πλανήτη, μεταναστευτικές ροές εντόμων και ζώων, νέες επιδημίες σε εξέλιξη
 • Υποβάθμιση του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική μετανάστευση
 • H ιατρική χαρτογραφία στη μάχη της πανδημίας του Covid

Αστική και Αγροτική Γεωγραφία

 • Γεωγραφική έρευνα και μελέτη της Χερσονήσου του Ακάμα
 • Γεωγραφική έρευνα και μελέτη του Οροπεδίου της Λαόνας
 • Έρευνα και μελέτη για τις Πολιτιστικές Διαδρομές στο Στρουμπί
 • L’arriere pays d’Amathonte: Recherches geographique dans l’arriere-pays d’Amathonte
 • Γεωγραφική έρευνα στην ενδοχώρα της Αρχαίας Αμαθούντας

Μελέτες Μουσείων και Περιβαλλοντικών Κέντρων

 • Έρευνα και Μελέτη για τη δημιουργία Μουσείου Χελώνας στην Κοινότητα Ίνειας στην Πάφο
 • Έρευνα και Μελέτη για το συγγραφικό υλικό για το Πληροφοριακό Κέντρο Πληροφόρησης Πτηνοπανίδας και Χλωρίδας Ακάμα

Μελέτες για Ετοιμασία Ιστοσελίδων (Συγγραφικό και Εποπτικό Υλικό)

 • Μελέτη και ετοιμασία συγγραφικού υλικού για την ιστοσελίδα του Μουσείου Χελώνας στην Κοινότητα Ίνειας στην Πάφο
 • Μελέτη και ετοιμασία συγγραφικού υλικού για την ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Κέντρου Πληροφόρησης Πτηνοπανίδας και Χλωρίδας Ακάμα
 • Μελέτη και ετοιμασία συγγραφικού υλικού για την ιστοσελίδα του Μουσείου Θάλασσα και Πολιτισμός Πόλις-Λατσί

Μελέτες Θεματικών Διαδρομών

 • Περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές στον Ακάμα, Τρόοδος και Κοιλάδα της Έζουσας
 • Μελέτη για τις Πολιτιστικές διαδρομές στην Κοινότητα Στρουμπιού Πάφου
 • Ετοιμασία μελέτης για Θεματικές Διαδρομές στην Σολιά

Ιστορική και Πολιτισμική Γεωγραφία

 • Εκκλησίες και Μοναστήρια της Κύπρου
 • Μυκηναϊκές επιδράσεις στην Αρχαία Έγκωμη και στο Αρχαίο Κίτιο
 • Ο ρόλος που διαδραμάτισε η Γεωγραφία στην Ιστορία της Κύπρου
© 2024 SELAS PUBLICATIONS LTD. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ruxbo