Κανόνες Επιστροφής

Ελαττωματικά ή κατεστραμμένα προϊόντα

Στην περίπτωση που ένας πελάτης παραλάβει προϊόντα που είναι κατεστραμμένα ή ελαττωματικά αυτά μπορούν να επιστραφούν στο SELAS MapShop  εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς τους.

Παρακαλούμε να τοποθετήσετε το προϊόν στο αρχικό κουτί και τη συσκευασία  , να ειδοποιηθεί άμεσα το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελάτων στο sales@selas.com.cy ή στο τηλέφωνο +357-22336633 ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 48 ΩΡΩΝ προκειμένου να μεριμνήσουμε για την επιθεώρηση και παραλαβή των προϊόντων προς επιστροφή.

Η έγκαιρη λήψη των εν λόγω πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εταιρεία μας για να αρχειοθετήσει μια αξίωση ζημιών. Κατεστραμμένα εμπορεύματα μπορούν να ανταλλαχθούν για το ίδιο ακριβώς προϊόν.

Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε την αρχική απόδειξη παραλαβής προϊόντος κατά την επιστροφή των κατεστραμμένων προϊόντων. Τα επιστραφέντα προϊόντα θα πρέπει να είναι στην αρχική τους κατάσταση, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Μη ελαττωματικά ή κατεστραμμένα προϊόντα:

Οι πελάτες μας μπορούν να επιστρέψουν ένα προϊόν για οποιοδήποτε λόγο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους. Τα επιστραφέντα προϊόντα πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί ή καταστραφεί με οποιοδήποτε τρόπο δεν θα γίνονται αποδεκτά για επιστροφή. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στις εγκαταστάσεις του MapShop θα επιβαρύνουν τον πελάτη. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα μπορούν να ανταλλαχθούν με άλλο προϊόν ή προϊόντα της ίδιας αξίας και τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν εκ νέου τον πελάτη

Πολιτική Επιστροφής:

  1. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων στο SELAS MapShop.
  2. Το MapShop δεν θα αποστέλλει προϊόντα αντικατάστασης μέχρι την παραλαβή των κατεστραμμένων ή ελαττωματικών αντικειμένων.
  3. Όλα τα ελαττωματικά ή κατεστραμμένα προϊόντα που επιστρέφονται υπόκεινται σε έλεγχο από την εταιρεία μας.
  4. Η μη επιστροφή ενός προϊόντος, εντός της προθεσμίας επιστροφής θα θεωρείται ως αποδοχή του προϊόντος

Εξαιρέσεις προς τις πιο πάνω πολιτικές:

Προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως «Τελική Εκκαθάριση ή Τελευταίο Κομμάτι”, “Δεν Επιστρέφεται» ή παρόμοιες εκφράσεις, δεν μπορούν να επιστραφούν.

© 2023 SELAS PUBLICATIONS LTD. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ECONSTRUO DIGITAL