Εξειδικευμένες Χαρτογραφήσεις

Η SELAS παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες χαρτογράφησης σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως:

 • Εκδόσεις
 • Εκπαίδευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Συγκοινωνίες
 • Ακίνητα
 • Τραπεζικός τομέας
 • Ταξίδι & Αναψυχή
 • Πωλήσεις & Προώθηση πωλήσεων
 • Κατασκευές
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Υγεία
 • Διαφήμιση
 • Ξενοδοχειακός τομέας
 • Ειδικές εκδηλώσεις

Επιπρόσθετα με τις σειρές των χαρτών, ταξιδιωτικών οδηγών και ατλάντων, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες χαρτογράφησης σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως:

 • Εκδόσεις
 • Εκπαίδευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Συγκοινωνίες
 • Ακίνητα
 • Τραπεζικός τομέας
 • Ταξίδι & Αναψυχή
 • Πωλήσεις & Προώθηση πωλήσεων
 • Κατασκευές
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Υγεία
 • Διαφήμιση
 • Ξενοδοχειακός τομέας
 • Ειδικές εκδηλώσεις

Έντυποι & ψηφιακοί χάρτες

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της SELAS, περιλαμβάνουν σύνταξη, έρευνα και σχεδιασμό ποιοτικών οδικών χαρτών, χαρτογράφηση ατλάντων, εικονογραφημένους χάρτες, χάρτες πεζοπορίας και ποδηλασίας, ταξιδιωτικά βιβλία, διαφημιστικούς χάρτες, χάρτες ειδικών χρήσεων, χάρτες τοίχου κ.λπ.

Αφού προσδιοριστεί ο σκοπός του χάρτη που χρειάζεστε, οι γεωγράφοι και οι χαρτογράφοι μας θα προτείνουν τον καλύτερο σχεδιασμό για να διασφαλιστεί ότι ο χάρτης ανταποκρίνεται στον συγκεκριμένο σκοπό του.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα χάρτη ή ένα ταξιδιωτικό οδηγό από την υφιστάμενη σειρά χαρτών και ταξιδιωτικών οδηγών της SELAS, οι οποίοι μπορούν να διαμορφωθούν με το λογότυπο της εταιρείας σας, ή να παραγγείλετε ένα νέο θεματικό χάρτη, για οποιαδήποτε περιοχή σας ενδιαφέρει. Ο χάρτης μπορεί να αφορά μίας μεγάλης κλίμακας περιοχή σε επίπεδο γειτονιάς ή χάρτη μίας χώρας ή ακόμα και ένα παγκόσμιο χάρτη.

Οι εκτυπωμένοι χάρτες μπορούν να παραδοθούν είτε επίπεδοι, είτε διπλωμένοι σε οποιοδήποτε μέγεθος και μορφή (χάρτες τσέπης, χάρτες pop-out, χάρτες σε φυλλάδια κ.λπ.).

Οποιεσδήποτε και αν είναι οι χαρτογραφικές σας ανάγκες, το εξειδικευμένο προσωπικό μας μπορεί να σας συμβουλεύσει και να προτείνει τις καλύτερες λύσεις χαρτογράφησης που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και θα συνάδουν με τα υψηλότερα χαρτογραφικά πρότυπα.

Εδώ και χρόνια παράγουμε εξειδικευμένους χάρτες για γνωστούς εκδότες παγκοσμίως, για τον δημόσιο και ημικρατικό τομέα, δήμους και κοινότητες, ιδιωτικές εταιρείες, τηλεπικοινωνίες, τον τομέα των ακινήτων, τον τουριστικό τομέα, την εκπαίδευση κ.λπ.

Αναλαμβάνουμε την παραγωγή εξειδικευμένων χαρτών από το στάδιο της συλλογής δεδομένων μέχρι και την εκτύπωση των χαρτών, οι οποίοι μπορούν να παραδοθούν επίπεδοι ή διπλωμένοι σε οποιονδήποτε μέγεθος.

Χάρτες πεζοπορίας

Οι Χάρτες Πεζοπορίας είναι χάρτες μεγάλης κλίμακας που απεικονίζουν αναλυτικά το ανάγλυφο  μιας περιοχής και περιλαμβάνουν ειδικές διαδρομές. Πέραν της τοπογραφίας της χαρτογραφημένης περιοχής και των φυσικών χαρακτηριστικών  της, όπως γεωμορφολογικούς σχηματισμούς,  υδρογραφικά στοιχεία, δάση κ.λπ., οι χάρτες πεζοπορίας, περιλαμβάνουν επίσης, ειδικά ανθρωποποίητα στοιχεία,  όπως διαδρομές, περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος κ.λπ. Μπορούν να περιλαμβάνουν ισοϋψείς καμπύλες με μικρή ισοδιάσταση ανάλογα με την κλίμακα του χάρτη, ή να απεικονίζουν το ανάγλυφο με απλές υψομετρικές αποχρώσεις.

Χάρτες πεζοπορίας

Οι Χάρτες Πεζοπορίας είναι χάρτες μεγάλης κλίμακας που απεικονίζουν αναλυτικά το ανάγλυφο  μιας περιοχής και περιλαμβάνουν ειδικές διαδρομές. Πέραν της τοπογραφίας της χαρτογραφημένης περιοχής και των φυσικών χαρακτηριστικών  της, όπως γεωμορφολογικούς σχηματισμούς,  υδρογραφικά στοιχεία, δάση κ.λπ., οι χάρτες πεζοπορίας, περιλαμβάνουν επίσης, ειδικά ανθρωποποίητα στοιχεία,  όπως διαδρομές, περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος κ.λπ. Μπορούν να περιλαμβάνουν ισοϋψείς καμπύλες με μικρή ισοδιάσταση ανάλογα με την κλίμακα του χάρτη, ή να απεικονίζουν το ανάγλυφο με απλές υψομετρικές αποχρώσεις.

Εξειδικευμένοι Χάρτες Τοίχου

Χρησιμοποιώντας την παγκόσμια βάση δεδομένων της SELAS,  μπορούμε να  παράξουμε εξειδικευμένους  χάρτες τοίχου για  οποιανδήποτε περιοχή του κόσμου σας ενδιαφέρει σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Μπορείτε να επιλέξετε χάρτες από την υφιστάμενη σειρά χαρτών τοίχων  της SELAS, οι οποίοι μπορούν να διαμορφωθούν με το λογότυπο της εταιρείας σας, είτε να δημιουργήσουμε έναν εντελώς νέο χάρτη τοίχου για τις δικές σας ανάγκες.

Η SELAS παράγει εκατοντάδες χάρτες τοίχων για την εκπαίδευση, πολλές εταιρείες και οργανισμούς, πρεσβείες, εξειδικευμένες εκθέσεις και εκδηλώσεις.

Οι χάρτες εκτυπώνονται σε χαρτί υψηλής ποιότητας που περιλαμβάνει πλαστικοποίηση και μπορούν να παραδοθούν στο χώρο σας επίπεδοι ή συσκευασμένοι από την υπηρεσία διανομής μας.

Η SELAS έχει επίσης δημιουργήσει εκατοντάδες οδικούς χάρτες για δήμους και κοινοτικά συμβούλια οι οποίοι  απεικονίζουν το οδικό δίκτυο που εμπίπτει στα διοικητικά τους όρια, τα σημεία ενδιαφέροντος και τις υπηρεσίες εντός των χαρτογραφημένων περιοχών. Αυτοί οι χάρτες τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένες  πινακίδες εντός των πόλεων, χωριών και τουριστικών περιοχών

Εξειδικευμένοι Χάρτες Τοίχου

Χρησιμοποιώντας την παγκόσμια βάση δεδομένων της SELAS,  μπορούμε να  παράξουμε εξειδικευμένους  χάρτες τοίχου για  οποιανδήποτε περιοχή του κόσμου σας ενδιαφέρει σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Μπορείτε να επιλέξετε χάρτες από την υφιστάμενη σειρά χαρτών τοίχων  της SELAS, οι οποίοι μπορούν να διαμορφωθούν με το λογότυπο της εταιρείας σας, είτε να δημιουργήσουμε έναν εντελώς νέο χάρτη τοίχου για τις δικές σας ανάγκες.

Η SELAS παράγει εκατοντάδες χάρτες τοίχων για την εκπαίδευση, πολλές εταιρείες και οργανισμούς, πρεσβείες, εξειδικευμένες εκθέσεις και εκδηλώσεις.

Οι χάρτες εκτυπώνονται σε χαρτί υψηλής ποιότητας που περιλαμβάνει πλαστικοποίηση και μπορούν να παραδοθούν στο χώρο σας επίπεδοι ή συσκευασμένοι από την υπηρεσία διανομής μας.

Η SELAS έχει επίσης δημιουργήσει εκατοντάδες οδικούς χάρτες για δήμους και κοινοτικά συμβούλια οι οποίοι  απεικονίζουν το οδικό δίκτυο που εμπίπτει στα διοικητικά τους όρια, τα σημεία ενδιαφέροντος και τις υπηρεσίες εντός των χαρτογραφημένων περιοχών. Αυτοί οι χάρτες τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένες  πινακίδες εντός των πόλεων, χωριών και τουριστικών περιοχών

Εικονογραφημένοι χάρτες

Οι εικονογραφημένοι χάρτες (Illustrated /Pictorial) είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται ανάδειξη των ιδιαίτερων σημείων ενδιαφέροντος μίας περιοχής.

Αυτή η χαρτογράφηση συστήνεται σε τουριστικές εκδόσεις, σε οδηγούς πόλης, σε χάρτες πεζοπορίας, χάρτες μονοπατιών της φύσης, χάρτες ποδηλασίας, για ιστορικές και πολιτιστικές διαδρομές κ.λπ. Τα σημεία ενδιαφέροντος σχεδιάζονται  ξεχωριστά με βάση τα ιδαίτερα χαρακτηριστικά τους  και αποτελούν το κύριο μέρος του χάρτη.

Η SELAS έχει παράξει  εικονογραφικούς χάρτες  για πολλούς εκδότες στην Κύπρο και στο εξωτερικό σε έντυπη και διαδραστική μορφή, οι οποίοι εμπλούτισαν  τουριστικούς οδηγούς , ανέδειξαν περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, ορεινά θέρετρα, θεματικές διαδρομές κ.λπ.

Εικονογραφημένοι χάρτες

Οι εικονογραφημένοι χάρτες (Illustrated /Pictorial) είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται ανάδειξη των ιδιαίτερων σημείων ενδιαφέροντος μίας περιοχής.

Αυτή η χαρτογράφηση συστήνεται σε τουριστικές εκδόσεις, σε οδηγούς πόλης, σε χάρτες πεζοπορίας, χάρτες μονοπατιών της φύσης, χάρτες ποδηλασίας, για ιστορικές και πολιτιστικές διαδρομές κ.λπ. Τα σημεία ενδιαφέροντος σχεδιάζονται  ξεχωριστά με βάση τα ιδαίτερα χαρακτηριστικά τους  και αποτελούν το κύριο μέρος του χάρτη.

Η SELAS έχει παράξει  εικονογραφικούς χάρτες  για πολλούς εκδότες στην Κύπρο και στο εξωτερικό σε έντυπη και διαδραστική μορφή, οι οποίοι εμπλούτισαν  τουριστικούς οδηγούς , ανέδειξαν περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, ορεινά θέρετρα, θεματικές διαδρομές κ.λπ.

Καλλιτεχνικοί (Artistic) Χάρτες

Οι τρισδιάστατοι καλλιτεχνικοί χάρτες μας είναι πολύ δημοφιλείς για την απεικόνιση συγκεκριμένων στοιχείων του χάρτη, όπως κτίρια, σημεία ενδιαφέροντος, ειδικές διαδρομές κ.λπ.

Τέτοιου είδους σχεδιασμοί συστήνονται  για πλάνα πόλεων, χάρτες πεζοπορίας, χάρτες μονοπατιών της φύσης στη φύση, χάρτες ποδηλασίας, για ιστορικές και πολιτιστικές διαδρομές, θεματικά πάρκα κ.λπ.

Οι τρισδιάστατοι καλλιτεχνικοί χάρτες, έχουν ως βάση το ακριβές τοπογραφικό υπόβαθρο της χαρτογραφημένης περιοχής και περιλαμβάνουν καλλιτεχνικά στοιχεία στον σχεδιασμό τους, καθώς ιδιαίτερους χρωματισμούς για να δώσουν το καλλιτεχνικό στυλ στον χάρτη.

Καλλιτεχνικοί (Artistic) Χάρτες

Οι τρισδιάστατοι καλλιτεχνικοί χάρτες μας είναι πολύ δημοφιλείς για την απεικόνιση συγκεκριμένων στοιχείων του χάρτη, όπως κτίρια, σημεία ενδιαφέροντος, ειδικές διαδρομές κ.λπ.

Τέτοιου είδους σχεδιασμοί συστήνονται  για πλάνα πόλεων, χάρτες πεζοπορίας, χάρτες μονοπατιών της φύσης στη φύση, χάρτες ποδηλασίας, για ιστορικές και πολιτιστικές διαδρομές, θεματικά πάρκα κ.λπ.

Οι τρισδιάστατοι καλλιτεχνικοί χάρτες, έχουν ως βάση το ακριβές τοπογραφικό υπόβαθρο της χαρτογραφημένης περιοχής και περιλαμβάνουν καλλιτεχνικά στοιχεία στον σχεδιασμό τους, καθώς ιδιαίτερους χρωματισμούς για να δώσουν το καλλιτεχνικό στυλ στον χάρτη.

Τρισδιάστατοι Ανάγλυφοι Χάρτες

Η SELAS διαθέτει μία μεγάλη τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην παραγωγή τρισδιάστατων (3D) ανάγλυφων χαρτών με τη χρήση DEM (ψηφιακό μοντέλο εδάφους) και υψομετρικών διαβαθμίσεων σε vacuum-formed πλαστικό χαρτί.

Έχουμε αναλάβει έργα σχεδιασμού και παραγωγής τρισδιάστατων χαρτών, χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία και το καλλιτεχνικό μας ταλέντο. Οι τρισδιάστατοι χάρτες είναι πολύ εντυπωσιακοί και διαθέτουν μια εντελώς διαφορετική προοπτική.

Οι χάρτες μπορεί να είναι ορθοφωτοανάγλυφοι, εκτυπωμένοι σε τρισδιάστατη απεικόνιση αεροφωτογραφιών (ορθοφωτογραφίες), ή απλά ανάγλυφοι τοπογραφικοί χάρτες.

Η SELAS έχει σχεδιάσει και παράξει τρισδιάστατους και ανάγλυφους χάρτες για την εκπαίδευση, περιβαλλοντικά κέντρα, θεματικά μουσεία και πάρκα και άλλα ποικιλόμορφα έργα στους τομείς της δασολογίας, της χρήσης γης, της υδρολογίας, χάρτες ορεινών θερέτρων, αναπτυξιακά έργα κ.λπ.

Τρισδιάστατοι Ανάγλυφοι Χάρτες

Η SELAS διαθέτει μία μεγάλη τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην παραγωγή τρισδιάστατων (3D) ανάγλυφων χαρτών με τη χρήση DEM (ψηφιακό μοντέλο εδάφους) και υψομετρικών διαβαθμίσεων σε vacuum-formed πλαστικό χαρτί.

Έχουμε αναλάβει έργα σχεδιασμού και παραγωγής τρισδιάστατων χαρτών, χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία και το καλλιτεχνικό μας ταλέντο. Οι τρισδιάστατοι χάρτες είναι πολύ εντυπωσιακοί και διαθέτουν μια εντελώς διαφορετική προοπτική.

Οι χάρτες μπορεί να είναι ορθοφωτοανάγλυφοι, εκτυπωμένοι σε τρισδιάστατη απεικόνιση αεροφωτογραφιών (ορθοφωτογραφίες), ή απλά ανάγλυφοι τοπογραφικοί χάρτες.

Η SELAS έχει σχεδιάσει και παράξει τρισδιάστατους και ανάγλυφους χάρτες για την εκπαίδευση, περιβαλλοντικά κέντρα, θεματικά μουσεία και πάρκα και άλλα ποικιλόμορφα έργα στους τομείς της δασολογίας, της ανάπτυξης, της χρήσης γης, της υδρολογίας, για ορεινά θέρετρα, αναπτυξιακά έργα κ.λπ.

Εξειδικευμένες Χαρτογραφήσεις σε Ταξιδιωτικούς Οδηγούς

Η SELAS είναι η πρωτοπόρος εταιρεία στη συγγραφή  και έκδοση ταξιδιωτικών οδηγών της Κύπρου και έχει πολυετή  εμπειρία στην ετοιμασία χαρτών για ταξιδιωτικούς οδηγούς.

Οι χάρτες της SELAS έχουν διακοσμήσει δεκάδες ταξιδιωτικούς οδηγούς  σημαντικών εκδοτικών οίκων του εξωτερικού και  της Κύπρου. Έχουμε αναλάβει εξειδικευμένες χαρτογραφήσεις για οδηγούς ιδιαίτερων ενδιαφερόντων, ταξιδιωτικά βιβλία, τουριστικά περιοδικά  καθώς και τη  συγγραφή και χαρτογράφηση  τουριστικών  οδηγών για δήμους και κοινοτικά συμβούλια και  πολλές εταιρείες και οργανισμούς.

Οι εξειδικευμένες  υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη συγγραφή, έρευνα και σχεδιασμό υψηλών προδιαγραφών βιβλίων και ταξιδιωτικών οδηγών, ενώ οι συγγραφείς  και σχεδιαστές βιβλίων  μας μπορούν να προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για  την  έκδοση οποιουδήποτε βιβλίου ή εντύπου επιθυμείτε να εκδώσετε.

Εξειδικευμένες Χαρτογραφήσεις σε Ταξιδιωτικούς Οδηγούς

Η SELAS είναι η πρωτοπόρος εταιρεία στη συγγραφή  και έκδοση ταξιδιωτικών οδηγών της Κύπρου και έχει πολυετή  εμπειρία στην ετοιμασία χαρτών για ταξιδιωτικούς οδηγούς.

Οι χάρτες της SELAS έχουν διακοσμήσει δεκάδες ταξιδιωτικούς οδηγούς  σημαντικών εκδοτικών οίκων του εξωτερικού και  της Κύπρου. Έχουμε αναλάβει εξειδικευμένες χαρτογραφήσεις για οδηγούς ιδιαίτερων ενδιαφερόντων, ταξιδιωτικά βιβλία, τουριστικά περιοδικά  καθώς και τη  συγγραφή και χαρτογράφηση  τουριστικών  οδηγών για δήμους και κοινοτικά συμβούλια και  πολλές εταιρείες και οργανισμούς.

Οι εξειδικευμένες  υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη συγγραφή, έρευνα και σχεδιασμό υψηλών προδιαγραφών βιβλίων και ταξιδιωτικών οδηγών, ενώ οι συγγραφείς  και σχεδιαστές βιβλίων  μας μπορούν να προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για  την  έκδοση οποιουδήποτε βιβλίου ή εντύπου επιθυμείτε να εκδώσετε.

Χάρτες ειδικών ενδιαφερόντων

Η SELAS έχει παράξει εκατοντάδες χάρτες ειδικών ενδιαφερόντων για πολλές εταιρείες, συνέδρια, εκθέσεις και εκδηλώσεις. Οι χάρτες μας έχουν διακοσμήσει πολλά μουσεία και εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, τουριστικά περίπτερα , συνέδρια, ειδικές εκδηλώσεις, κ.λπ.

Οι χάρτες,  στατικοί, ψηφιακοί ή διαδραστικοί, μπορεί να είναι ποικίλης θεματολογίας.  Ένα παράδειγμα χαρτών ειδικής θεματολογίας είναι οι χάρτες των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2013 και του 2018, όπου δημιουργήσαμε τυπωμένους, ψηφιακούς και διαδραστικούς χωροπληθικούς  χάρτες οι οποίοι απεικονίζουν τα  αποτελέσματα των εκλογών ανά χωριό και πόλη.  Άλλα παραδείγματα είναι διεθνείς εκθέσεις ακινήτων, τραπεζικές διασκέψεις, θεματικά μουσεία, εκπαιδευτικές εκθέσεις, ειδικές εκδηλώσεις επιχειρήσεων κ.λπ.

Χάρτες ειδικών ενδιαφερόντων

Η SELAS έχει παράξει εκατοντάδες χάρτες ειδικών ενδιαφερόντων για πολλές εταιρείες, συνέδρια, εκθέσεις και εκδηλώσεις. Οι χάρτες μας έχουν διακοσμήσει πολλά μουσεία και εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, τουριστικά περίπτερα , συνέδρια, ειδικές εκδηλώσεις, κ.λπ.

Οι χάρτες,  στατικοί, ψηφιακοί ή διαδραστικοί, μπορεί να είναι ποικίλης θεματολογίας.  Ένα παράδειγμα χαρτών ειδικής θεματολογίας είναι οι χάρτες των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2013 και του 2018, όπου δημιουργήσαμε τυπωμένους, ψηφιακούς και διαδραστικούς χωροπληθικούς  χάρτες οι οποίοι απεικονίζουν τα  αποτελέσματα των εκλογών ανά χωριό και πόλη.  Άλλα παραδείγματα είναι διεθνείς εκθέσεις ακινήτων, τραπεζικές διασκέψεις, θεματικά μουσεία, εκπαιδευτικές εκθέσεις, ειδικές εκδηλώσεις επιχειρήσεων κ.λπ.

Χαρτογράφηση Γεωγραφικών Ατλάντων

Η χαρτογράφηση Γεωγραφικών  Ατλάντων  ήταν από ανέκαθεν  ο πυρήνας των δραστηριοτήτων της SELAS. Η ομάδα των γεωγράφων και χαρτογράφων της SELAS έχει μεγάλη και πολυετή εμπειρία στη χαρτογράφηση Ατλάντων  και έχει εκδώσει τους χάρτες για μερικούς από τους πιο γνωστούς εκδότες Ατλάντων του εξωτερικού καθώς και το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου.

Εργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια με σχολεία και έχουμε δημιουργήσει εξαιρετικούς σχολικούς γεωγραφικούς άτλαντες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι οποίοι περιλαμβάνουν ,εκτός των  βασικών χαρτών  αναφοράς, ειδικά θέματα φυσικής και ανθρώπινης γεωγραφίας όπως το κλίμα, τη βλάστηση, περιβαλλοντικά θέματα, τους φυσικούς κινδύνους, τα ηφαίστεια  και σεισμούς,  τη βιωσιμότητα, τον τουρισμό και διατήρηση, τη μετανάστευση,  τη βιομηχανική παραγωγή, την  ενέργεια, οικονομική ανάπτυξη, τις εισαγωγές / εξαγωγές, τη δημογραφία, γλώσσες, θρησκείες και πολλά άλλα.

Χαρτογράφηση Γεωγραφικών Ατλάντων

Η χαρτογράφηση Γεωγραφικών  Ατλάντων  ήταν από ανέκαθεν  ο πυρήνας των δραστηριοτήτων της SELAS. Η ομάδα των γεωγράφων και χαρτογράφων της SELAS έχει μεγάλη και πολυετή εμπειρία στη χαρτογράφηση Ατλάντων  και έχει εκδώσει τους χάρτες για μερικούς από τους πιο γνωστούς εκδότες Ατλάντων του εξωτερικού καθώς και  το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου.

Εργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια με σχολεία και έχουμε δημιουργήσει εξαιρετικούς σχολικούς γεωγραφικούς άτλαντες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι οποίοι περιλαμβάνουν ,εκτός των  βασικών χαρτών  αναφοράς, ειδικά  θέματα φυσικής και ανθρώπινης γεωγραφίας όπως το κλίμα, τη βλάστηση, περιβαλλοντικά θέματα,  τους φυσικούς κινδύνους, τα ηφαίστεια  και σεισμούς,  τη βιωσιμότητα, τον τουρισμό και διατήρηση, τη μετανάστευση,  τη βιομηχανική παραγωγή, την  ενέργεια, οικονομική ανάπτυξη, τις εισαγωγές / εξαγωγές, τη δημογραφία, γλώσσες, θρησκείες και πολλά άλλα.

Χάρτες περιοχών εξυπηρέτησης ή κάλυψης

Αυτή η υπηρεσία γεωγραφικής επεξεργασίας χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της γεωγραφικής περιοχής που μπορεί να καλύψει ένα όχημα από το σημείο εκκίνησης σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, για να εξυπηρετήσει  τις ανάγκες διανομής των προϊόντων ή υπηρεσιών μίας εταιρείας.   Η περιοχή εξυπηρέτησης εμφανίζεται ως ένα πολύγωνο στο χάρτη.

Βασισμένη στην γεωγραφική βάση δεδομένων της SELAS, MapCyprusTM, έχουμε δημιουργήσει εκατοντάδες χαρτογραφήσεις τέτοιου είδους,  για τις περισσότερες εταιρείες διανομής παγκύπρια, στον τομέα της λιανικής και χονδρικής πώλησης, μεταφορών, ναυτιλιακών, εφοδιαστικής αλυσίδας, μαζικής εστίασης κ.λπ.  βοηθώντας να οργανώσουν τις ανάγκες διανομής τους.

Οι χάρτες αυτοί είναι οδικοί ψηφιακοί ή έντυποι χάρτες και εξυπηρετούν  δρομολογήσεις εντός μίας συγκεκριμένης ακτίνας, χρονομετρικής ή χιλιομετρικής.

Οι χάρτες μπορούν να παραχθούν σε οποιονδήποτε μέγεθος και μορφή (ψηφιακή ή έντυπη) και μπορούν να συνοδεύονται από ευρετήριο όλων των ονομάτων των οδών που εμπίπτουν στη συγκεκριμμένη ακτίνα μαζί με άλλα στοιχεία , όπως ταχυδρομικό κώδικα, δήμο, συντεταγμένες κ.λπ.

Χάρτες περιοχών εξυπηρέτησης ή κάλυψης

Αυτή η υπηρεσία γεωγραφικής επεξεργασίας χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της γεωγραφικής περιοχής που μπορεί να καλύψει ένα όχημα από το σημείο εκκίνησης σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, για να εξυπηρετήσει  τις ανάγκες διανομής των προϊόντων ή υπηρεσιών μίας εταιρείας.   Η περιοχή εξυπηρέτησης εμφανίζεται ως ένα πολύγωνο στο χάρτη.

Βασισμένη στην γεωγραφική βάση δεδομένων της SELAS, MapCyprusTM, έχουμε δημιουργήσει εκατοντάδες χαρτογραφήσεις τέτοιου είδους,  για τις περισσότερες εταιρείες διανομής παγκύπρια, στον τομέα της λιανικής και χονδρικής πώλησης, μεταφορών, ναυτιλιακών, εφοδιαστικής αλυσίδας, μαζικής εστίασης κ.λπ.  βοηθώντας να οργανώσουν τις ανάγκες διανομής τους.

Οι χάρτες αυτοί είναι οδικοί ψηφιακοί ή έντυποι χάρτες και εξυπηρετούν  δρομολογήσεις εντός μίας συγκεκριμένης ακτίνας, χρονομετρικής ή χιλιομετρικής.

Οι χάρτες μπορούν να παραχθούν σε οποιονδήποτε μέγεθος και μορφή (ψηφιακή ή έντυπη) και μπορούν να συνοδεύονται από ευρετήριο όλων των ονομάτων των οδών που εμπίπτουν στη συγκεκριμμένη ακτίνα μαζί με άλλα στοιχεία , όπως ταχυδρομικό κώδικα, δήμο, συντεταγμένες κ.λπ.

Χάρτες προβολής & προώθησης

Η SELAS έχει δημιουργήσει χιλιάδες διαφημιστικούς χάρτες για προβολή και προώθηση πολλών  εταιρειών και των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Οι Χάρτες περιλαμβάνουν χάρτες τσέπης, χάρτες τοίχων, χάρτες pop-out, χάρτες σε φυλλάδια, περιοδικά, φυλλάδια κ.λπ.

Οι χάρτες προβολής & προώθησης που ετοίμασε η  SELAS έχουν διανεμηθεί σε χιλιάδες εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό, σε συνέδρια, μουσεία, γκαλερί, κέντρα πληροφόρησης επισκεπτών, ξενοδοχεία, ακαδημαϊκά κέντρα, ταξιδιωτικά πρακτορεία κ.λπ.

Χάρτες προβολής & προώθησης

Η SELAS έχει δημιουργήσει χιλιάδες διαφημιστικούς χάρτες για προβολή και προώθηση πολλών  εταιρειών και των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Οι Χάρτες περιλαμβάνουν χάρτες τσέπης, χάρτες τοίχων, χάρτες pop-out, χάρτες σε φυλλάδια, περιοδικά, φυλλάδια κ.λπ.

Οι χάρτες προβολής & προώθησης που ετοίμασε η  SELAS έχουν διανεμηθεί σε χιλιάδες εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό, σε συνέδρια, μουσεία, γκαλερί, κέντρα πληροφόρησης επισκεπτών, ξενοδοχεία, ακαδημαϊκά κέντρα, ταξιδιωτικά πρακτορεία κ.λπ.

Χαρτογραφικές εφαρμογές για επιχειρήσεις

Η μεγάλη εμπειρία μας στην υλοποίηση έργων GIS, μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ειδικούς ψηφιακούς και διαδικτυακούς χάρτες για επιχειρήσεις και να προσφέρουμε επιχειρηματικές λύσεις με απεικονίσεις δεδομένων και χωρική ανάλυση για λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι χαρτογραφικές εφαρμογές και χάρτες μπορούν να απεικονίσουν τα καταστήματα μιας επιχείρησης, τους πελάτες της, τα καταστήματα των ανταγωνιστών, τα έσοδα  ανά κατάστημα, ανά μήνα ή έτος κ.λπ.

Προσφέρουμε εξειδικευμένες χαρτογραφικές εφαρμογές σ’ ένα ευρύ φάσμα πελατών στον χώρο του λιανικού εμπορίου, τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, των ακινήτων και πολλές άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Χαρτογραφικές εφαρμογές για επιχειρήσεις

Η μεγάλη εμπειρία μας στην υλοποίηση έργων GIS, μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ειδικούς ψηφιακούς και διαδικτυακούς χάρτες για επιχειρήσεις και να προσφέρουμε επιχειρηματικές λύσεις με απεικονίσεις δεδομένων και χωρική ανάλυση για λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι χαρτογραφικές εφαρμογές και χάρτες μπορούν να απεικονίσουν τα καταστήματα μιας επιχείρησης, τους πελάτες της, τα καταστήματα των ανταγωνιστών, τα έσοδα  ανά κατάστημα, ανά μήνα ή έτος κ.λπ.

Προσφέρουμε εξειδικευμένες χαρτογραφικές εφαρμογές σ’ ένα ευρύ φάσμα πελατών στον χώρο του λιανικού εμπορίου, τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, των ακινήτων και πολλές άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα

Η SELAS έχει αναλάβει με επιτυχία  Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα Έργα που περιελάμβαναν χαρτογράφηση, έρευνα, προγραμματισμό, συγγραφή και έκδοση ειδικών Χαρτών και Ταξιδιωτικών Οδηγών.

Δείγματα τέτοιων έργων είναι τα ακόλουθα:

Πολιτιστικές Διαδρομές στο Στρουμπί

Το έργο υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Περιελάμβανε σχεδιασμό, χάραξη και χαρτογράφηση τεσσάρων πολιτιστικών διαδρομών στο χωριό Στρουμπί της επαρχίας Πάφου, την παραγωγή έντυπων και ψηφιακών χαρτών για τους επισκέπτες, μία γεωγραφική και ιστορική μελέτη και έρευνα της περιοχής και των πολιτιστικών της χώρων, καθώς και τη συγγραφή ενός ταξιδιωτικού οδηγού και διαφημιστικών εντύπων σε διάφορες γλώσσες. Επιπλέον, το έργο περιελάμβανε την παραγωγή ψηφιακών διαδραστικών χαρτών για τις οθόνες πληροφόρησης και χάρτες με τις διαδρομές που αναρτήθηκαν σε ειδικές πινακίδες κατά μήκος των διαδρομών, παρουσιάζοντας τις τέσσερεις διαδρομές και τα σημεία ενδιαφέροντος κατά μήκος τους, τον χρόνο πεζοπορίας και τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων ενδιαφέροντος.

Αγία Νάπα, Ρέθυμνο: Προσβάσιμες Πόλεις

Το έργο Αγία Νάπα-Ρέθυμνο: «Πόλεις καθολικά προσβάσιμες», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».

Η SELAS ανέλαβε την έκδοση του Οδηγού ο οποίος παρουσιάζει τους προσβάσιμους τουριστικούς προορισμούς των δύο Δήμων και περιλαμβάνει χώρους οι οποίοι κρίθηκαν φιλικοί και κατάλληλοι για επισκέπτες με αναπηρίες, καθώς και πληροφορίες για τα σημαντικότερα μνημεία και αξιοθέατα, διαμονή, προτεινόμενους περιπάτους και την προσβασιμότητα τους σους διαφορετικούς τύπους των αναπηριών.

Η SELAS ανέλαβε επίσης την χαρτογράφηση της Αγίας Νάπας και τη συλλογή των σημείων ενδιαφέροντος (τουριστικά καταλύμματα, πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια κ.λπ.) τα οποία απεικονίζονται στους έντυπους χάρτες του Οδηγού.

Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα

Η SELAS έχει αναλάβει με επιτυχία  Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα Έργα που περιελάμβαναν χαρτογράφηση, έρευνα, προγραμματισμό, συγγραφή και έκδοση ειδικών Χαρτών και Ταξιδιωτικών Οδηγών.

Δείγματα τέτοιων έργων είναι τα ακόλουθα:

Πολιτιστικές Διαδρομές στο Στρουμπί

Το έργο υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Περιελάμβανε σχεδιασμό, χάραξη και χαρτογράφηση τεσσάρων πολιτιστικών διαδρομών στο χωριό Στρουμπί  της  επαρχίας Πάφου, την παραγωγή έντυπων και ψηφιακών χαρτών για τους επισκέπτες, μία γεωγραφική και ιστορική μελέτη και έρευνα της περιοχής και των πολιτιστικών της χώρων, καθώς και τη συγγραφή ενός ταξιδιωτικού οδηγού και διαφημιστικών εντύπων σε διάφορες γλώσσες. Επιπλέον, το έργο περιελάμβανε την παραγωγή ψηφιακών διαδραστικών χαρτών για τις οθόνες πληροφόρησης  και χάρτες με τις διαδρομές που αναρτήθηκαν σε ειδικές πινακίδες  κατά μήκος των διαδρομών,  παρουσιάζοντας τις τέσσερεις διαδρομές και τα  σημεία ενδιαφέροντος κατά μήκος τους, τον  χρόνο πεζοπορίας και τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων ενδιαφέροντος.

Αγία Νάπα, Ρέθυμνο: Προσβάσιμες Πόλεις

Το έργο Αγία Νάπα-Ρέθυμνο: «Πόλεις καθολικά προσβάσιμες», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».

Η SELAS ανέλαβε την έκδοση του Οδηγού ο οποίος παρουσιάζει τους προσβάσιμους τουριστικούς προορισμούς των δύο Δήμων και περιλαμβάνει χώρους οι οποίοι κρίθηκαν φιλικοί και κατάλληλοι για επισκέπτες με αναπηρίες, καθώς και πληροφορίες για τα σημαντικότερα μνημεία και αξιοθέατα, διαμονή, προτεινόμενους περιπάτους και την προσβασιμότητα τους σους διαφορετικούς τύπους των αναπηριών.

Η SELAS ανέλαβε επίσης την χαρτογράφηση της Αγίας Νάπας και τη συλλογή των σημείων ενδιαφέροντος (τουριστικά καταλύμματα, πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια κ.λπ.) τα οποία απεικονίζονται στους έντυπους χάρτες του Οδηγού.

Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα

Η SELAS έχει αναλάβει με επιτυχία  Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα Έργα που περιελάμβαναν χαρτογράφηση, έρευνα, προγραμματισμό, συγγραφή και έκδοση ειδικών Χαρτών και Ταξιδιωτικών Οδηγών.

Δείγματα τέτοιων έργων είναι τα ακόλουθα:

Πολιτιστικές Διαδρομές στο Στρουμπί

Το έργο υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Περιελάμβανε σχεδιασμό, χάραξη και χαρτογράφηση τεσσάρων πολιτιστικών διαδρομών στο χωριό Στρουμπί  της  επαρχίας Πάφου, την παραγωγή έντυπων και ψηφιακών χαρτών για τους επισκέπτες, μία γεωγραφική και ιστορική μελέτη και έρευνα της περιοχής και των πολιτιστικών της χώρων, καθώς και τη συγγραφή ενός ταξιδιωτικού οδηγού και διαφημιστικών εντύπων σε διάφορες γλώσσες. Επιπλέον, το έργο περιελάμβανε την παραγωγή ψηφιακών διαδραστικών χαρτών για τις οθόνες πληροφόρησης  και χάρτες με τις διαδρομές που αναρτήθηκαν σε ειδικές πινακίδες  κατά μήκος των διαδρομών,  παρουσιάζοντας τις τέσσερεις διαδρομές και τα  σημεία ενδιαφέροντος κατά μήκος τους, τον  χρόνο πεζοπορίας και τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων ενδιαφέροντος.

Αγία Νάπα, Ρέθυμνο: Προσβάσιμες Πόλεις

Το έργο Αγία Νάπα-Ρέθυμνο: «Πόλεις καθολικά προσβάσιμες», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».

Η SELAS ανέλαβε την έκδοση του Οδηγού ο οποίος παρουσιάζει τους προσβάσιμους τουριστικούς προορισμούς των δύο Δήμων και περιλαμβάνει χώρους οι οποίοι κρίθηκαν φιλικοί και κατάλληλοι για επισκέπτες με αναπηρίες, καθώς και πληροφορίες για τα σημαντικότερα μνημεία και αξιοθέατα, διαμονή, προτεινόμενους περιπάτους και την προσβασιμότητα τους σους διαφορετικούς τύπους των αναπηριών.

Η SELAS ανέλαβε επίσης την χαρτογράφηση της Αγίας Νάπας και τη συλλογή των σημείων ενδιαφέροντος (τουριστικά καταλύμματα, πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια κ.λπ.) τα οποία απεικονίζονται στους έντυπους χάρτες του Οδηγού.

© 2021 SELAS PUBLICATIONS LTD. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ECONSTRUO DIGITAL