Εκπαίδευση

Πρωτοπόρος στην παροχή καινοτόμων γεωγραφικών προϊόντων σε εκπαιδευτές και μαθητές

Εκπαίδευση

Πρωτοπόρος στην παροχή καινοτόμων γεωγραφικών προϊόντων σε εκπαιδευτές και μαθητές

Η SELAS υπήρξε πρωτοπόρος στην παροχή γεωγραφικού εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία, όπως γεωγραφικούς σχολικούς άτλαντες, τρισδιάστατους χάρτες, υδρόγειους σφαίρες και διαδραστικά ψηφιακά προϊόντα και έχει επιτύχει να αναπτύξει στους φοιτητές την γεωγραφική παιδεία. Παρέχουμε συνεχώς καινοτόμα γεωγραφικά εκπαιδευτικά προϊόντα, τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε φοιτητές.

Η εκπαιδευτική σειρά προϊόντων μας περιλαμβάνει:

  • Μια μεγάλη σειρά από Γεωγραφικούς Χάρτες Τοίχου.
  • Τρισδιάστατους (3D) Ανάγλυφους Χάρτες.
  • Γεωγραφικούς Άτλαντες.
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη Γεωγραφία και Χαρτογραφία.
  • Υδρόγειους Σφαίρες & Γεωγραφικά Πάζλ.

Γεωγραφικοί Άτλαντες

Η SELAS είχε από την αρχή της ίδρυσής της ως βασικό πυρήνα την παραγωγή Γεωγραφικών Ατλάντων. Η ομάδα των γεωγράφων και χαρτογράφων της SELAS διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην χαρτογράφηση και σχεδιασμό Γεωγραφικών Ατλάντων και έχει δημιουργήσει εξαιρετικούς Γεωγραφικούς Άτλαντες που είτε εξέδωσε η ίδια, είτε άλλοι εκδότες.

Οι Γεωγραφικές Άτλαντες της SELAS έχουν βραβευτεί σε διεθνείς χαρτογραφικούς διαγωνισμούς για τη δημιουργικότητα τους, την καινοτομία τους, το μοντέρνο σχεδιασμό και την χαρτογραφική τους αριστεία.

H SELAS έχει εδώ και πολλά χρόνια συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου στην παραγωγή σχολικών Γεωγραφικών Ατλάντων για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ προμηθεύει ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα σχολεία με εξειδικευμένους Άτλαντες ανάλογα με τα αναλυτικά τους προγράμματα. Πιστεύουμε πως, μέσα από τους άτλαντες μας όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε καταφέρει να δώσουμε σε μαθητές και φοιτητές ισχυρές βάσεις για μία ορθή γεωγραφική παιδεία.

Οι άτλαντες μας ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για κάθε βαθμό εκπαίδευσης και περιλαμβάνουν, εκτός από τους δημιουργικούς, λεπτομερείς και ευκρινείς γεωγραφικούς χάρτες, δορυφορικές εικόνες, διεθνή στατιστικά στοιχεία, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες και απεικονίσεις.

Οι Γεωγραφικές Άτλαντες επικεντρώνονται τόσο σε παγκόσμια χαρτογράφηση αναφοράς όσο και σε θεματική χαρτογράφηση, παγκόσμιας και τοπικής εμβέλειας. Περιλαμβάνουν εκατοντάδες θεματικά πεδία, όπως κλίμα και βλάστηση, περιβαλλοντικά θέματα, οικοσυστήματα και φυσικούς κινδύνους, ηφαίστεια και σεισμούς, βιωσιμότητα, τουρισμό, μετανάστευση, οικονομική ανάπτυξη, βιομηχανία και ενέργεια, δημογραφία, γλώσσες, θρησκείες και πολλά άλλα.

Πέραν των δικών της εκδόσεων, η SELAS έχει παράξει εξαιρετικούς Γεωγραφικούς Άτλαντες για φημισμένους εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού σε διάφορες γλώσσες.

Χάρτες Τοίχου

Η SELAS διαθέτει τη μεγαλύτερη σειρά γεωγραφικών Χαρτών Τοίχων που καλύπτουν όλες τις ηπείρους και χώρες του κόσμου σε πολλές γλώσσες και είναι ο κύριος προμηθευτής γεωγραφικών χαρτών τοίχων στην εκπαίδευση. Οι Χάρτες Τοίχων της SELAS ακολουθούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Γεωγραφίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου και είναι πολύ περιεκτικοί, ακριβείς και φιλικοί προς τον χρήστη.

Aπεικονίζουν όλα τα υδρογραφικά στοιχεία, γεωμορφολογικούς σχηματισμούς, υψομετρικά/βαθομετρικά στοιχεία, οικισμούς κ.λπ. Οι περισσότεροι Χάρτες Τοίχων είναι διπλής όψης και περιλαμβάνουν από την μία όψη τον πολιτικό χάρτη μίας ηπείρου, χώρας ή περιοχής και από την άλλη όψη τον φυσικό χάρτη, ή πολιτικό ή φυσικό χάρτη στην μία όψη και θεματικούς χάρτες στην άλλη όψη.

Εκτυπώνονται σε χαρτί υψηλής ποιότητας, περιλαμβάνουν πλαστικοποίηση και είναι διαθέσιμοι με κορνίζα ή χωρίς κορνίζα, επίπεδοι ή συσκευασμένοι σε πλαστικούς σωλήνες.

Οι Χάρτες Τοίχων είναι ιδανικοί για σχολεία, φοιτητές και όσους ενδιαφέρονται να μελετήσουν λεπτομερώς τη γεωγραφία μιας περιοχής. Είναι επίσης χρήσιμοι για κάθε γραφείο και επιχείρηση.

Η SELAS παράγει επίσης εξειδικευμένους Χάρτες Τοίχων για πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Χάρτες Τοίχου

Η SELAS διαθέτει τη μεγαλύτερη σειρά γεωγραφικών Χαρτών Τοίχων που καλύπτουν όλες τις ηπείρους και χώρες του κόσμου σε πολλές γλώσσες και είναι ο κύριος προμηθευτής γεωγραφικών χαρτών τοίχων στην εκπαίδευση. Οι Χάρτες Τοίχων της SELAS ακολουθούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Γεωγραφίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου και είναι πολύ περιεκτικοί, ακριβείς και φιλικοί προς τον χρήστη.

Aπεικονίζουν όλα τα υδρογραφικά στοιχεία, γεωμορφολογικούς σχηματισμούς, υψομετρικά/βαθομετρικά στοιχεία, οικισμούς κ.λπ. Οι περισσότεροι Χάρτες Τοίχων είναι διπλής όψης και περιλαμβάνουν από την μία όψη τον πολιτικό χάρτη μίας ηπείρου, χώρας ή περιοχής και από την άλλη όψη τον φυσικό χάρτη, ή πολιτικό ή φυσικό χάρτη στην μία όψη και θεματικούς χάρτες στην άλλη όψη.

Εκτυπώνονται σε χαρτί υψηλής ποιότητας, περιλαμβάνουν πλαστικοποίηση και είναι διαθέσιμοι με κορνίζα ή χωρίς κορνίζα, επίπεδοι ή συσκευασμένοι σε πλαστικούς σωλήνες.

Οι Χάρτες Τοίχων είναι ιδανικοί για σχολεία, φοιτητές και όσους ενδιαφέρονται να μελετήσουν λεπτομερώς τη γεωγραφία μιας περιοχής. Είναι επίσης χρήσιμοι για κάθε γραφείο και επιχείρηση.

Η SELAS παράγει επίσης εξειδικευμένους Χάρτες Τοίχων για πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Τρισδιάστατοι (3D) Ανάγλυφοι Χάρτες

Η SELAS έχει μία μεγάλη τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην παραγωγή Τρισδιάστατων (3D) Ανάγλυφων Χαρτών και είναι η μόνη κυπριακή εταιρία που έχει παράξει ανάγλυφη έντυπη χαρτογραφία.

Οι Τρισδιάστατοι Χάρτες είναι πολύ εντυπωσιακοί και διαθέτουν μια εντελώς διαφορετική προοπτική. Οι χάρτες μπορεί να είναι ορθοφωτοανάγλυφοι, εκτυπωμένοι σε τρισδιάστατη απεικόνιση αεροφωτογραφιών (ορθοφωτογραφίες), ή απλά ανάγλυφοι τοπογραφικοί.

Έχουμε αναλάβει έργα σχεδιασμού και παραγωγής Τρισδιάστατων Χαρτών για την Κύπρο και άλλες χώρες, χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία και το καλλιτεχνικό μας ταλέντο. Οι Τρισδιάστατοι Χάρτες μπορούν να απεικονίζουν μικρής κλίμακας περιοχές, όπως μία ήπειρο, ή μεγάλης κλίμακας περιοχές, όπως μία γειτονιά.

Οι Τρισδιάστατοι Χάρτες μας είναι ιδανικοί για σχολεία, φοιτητές και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να μελετήσει λεπτομερώς τη γεωγραφία μιας περιοχής. Είναι επίσης ένα αισθητικό στολίδι για κάθε γραφείο και επιχείρηση.

Τρισδιάστατοι (3D) Ανάγλυφοι Χάρτες

Η SELAS έχει μία μεγάλη τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην παραγωγή Τρισδιάστατων (3D) Ανάγλυφων Χαρτών και είναι η μόνη κυπριακή εταιρία που έχει παράξει ανάγλυφη έντυπη χαρτογραφία.

Οι Τρισδιάστατοι Χάρτες είναι πολύ εντυπωσιακοί και διαθέτουν μια εντελώς διαφορετική προοπτική. Οι χάρτες μπορεί να είναι ορθοφωτοανάγλυφοι, εκτυπωμένοι σε τρισδιάστατη απεικόνιση αεροφωτογραφιών (ορθοφωτογραφίες), ή απλά ανάγλυφοι τοπογραφικοί.

Έχουμε αναλάβει έργα σχεδιασμού και παραγωγής Τρισδιάστατων Χαρτών για την Κύπρο και άλλες χώρες, χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία και το καλλιτεχνικό μας ταλέντο. Οι Τρισδιάστατοι Χάρτες μπορούν να απεικονίζουν μικρής κλίμακας περιοχές, όπως μία ήπειρο, ή μεγάλης κλίμακας περιοχές, όπως μία γειτονιά.

Οι Τρισδιάστατοι Χάρτες μας είναι ιδανικοί για σχολεία, φοιτητές και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να μελετήσει λεπτομερώς τη γεωγραφία μιας περιοχής. Είναι επίσης ένα αισθητικό στολίδι για κάθε γραφείο και επιχείρηση.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στη Γεωγραφία και Χαρτογραφία

Επιπλέον του γεωγραφικού εκπαιδευτικού υλικού που παράγει η SELAS, προσφέρουμε εκπαιδευτικό υλικό και καθοδήγηση για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας και της Χαρτογραφίας σε Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά σχολεία. Διαθέτουμε επίσης πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία της γεωγραφίας και της χαρτογραφίας και προσφέρουμε σεμινάρια και διαλέξεις σε ακαδημαϊκούς και καθηγητές.

Οποιεσδήποτε και αν είναι οι γεωγραφικές και χαρτογραφικές ανάγκες των σχολείων, οι γεωγράφοι και οι χαρτογράφοι μας μπορούν να βοηθήσουν και να προτείνουν καινοτόμα και ποιοτικά εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα χαρτογραφικά πρότυπα.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στη Γεωγραφία και Χαρτογραφία

Επιπλέον του γεωγραφικού εκπαιδευτικού υλικού που παράγει η SELAS, προσφέρουμε εκπαιδευτικό υλικό και καθοδήγηση για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας και της Χαρτογραφίας σε Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά σχολεία. Διαθέτουμε επίσης πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία της γεωγραφίας και της χαρτογραφίας και προσφέρουμε σεμινάρια και διαλέξεις σε ακαδημαϊκούς και καθηγητές.

Οποιεσδήποτε και αν είναι οι γεωγραφικές και χαρτογραφικές ανάγκες των σχολείων, οι γεωγράφοι και οι χαρτογράφοι μας μπορούν να βοηθήσουν και να προτείνουν καινοτόμα και ποιοτικά εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα χαρτογραφικά πρότυπα.

© 2024 SELAS PUBLICATIONS LTD. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ruxbo