Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS

Σημαντικός προμηθευτής γεωγραφικών δεδομένων
στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά

Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών GIS

Σημαντικός προμηθευτής γεωγραφικών
δεδομένων στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά

Η SELAS έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό έργων GIS για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών (πλοήγηση, τηλεπικοινωνίες, λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες κτηματολογίου και χαρτογράφησης, τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.).

Διαθέτουμε μία μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων GIS και παρέχουμε ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να εξερευνήσει την τεχνολογία GIS.

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) αναλύουν δεδομένα και τα απεικονίζουν σε μορφή χαρτών και αναφορών. Η SELAS παρέχει υπηρεσίες GIS τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες περιλαμβάνουν:

1. Παροχή Γεωγραφικών Δεδομένων

Η SELAS έχει δημιουργήσει μία πλούσια βάση ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων για την Κύπρο “Map CyprusTM” και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα γεωγραφικών δεδομένων GIS μεγάλης κλίμακας και υψηλής ανάλυσης. Όλα τα δεδομένα είναι πλήρως συμβατά με τα ευρέως διαδεδομένα GIS λογισμικά και προσφέρονται σε οποιοδήποτε προβολικό σύστημα.

Προσφέρουμε γεωγραφικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά και σε κορυφαίες εταιρείες πλοήγησης παγκοσμίως.

Η SELAS παράγει τα γεωγραφικά της δεδομένα χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία, φωτογραμμετρικές και άλλες μεθόδους. Τα δεδομένα GIS ενημερώνονται συνεχώς και υπόκεινται σε ελέγχους ποιότητας. Διαθέτουμε την πιο ενημερωμένη πλοηγήσιμη βάση δεδομένων κλίμακας 1: 5.000-1: 10.000.

Η SELAS έχει αναπτύξει και διατηρεί ένα συγκεκριμένο εργαλείο SW για τη διαχείριση δεδομένων GIS.
Τα δεδομένα GIS ενημερώνονται σε καθημερινή βάση χρησιμοποιώντας τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό από μια ποικιλία ελεγχόμενων πηγών. Η γεωγραφική βάση δεδομένων, η οποία είναι πλήρως πλοηγήσιμη σε συσκευές GPS, επιτρέπει τη δημιουργία διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Η τεχνογνωσία της εταιρείας μας, μας δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την πραγματοποίηση μεγάλων έργων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Τα δεδομένα GIS μπορούν να προσφερθούν υπό μορφή “Χαρτογραφικών Υπηρεσιών”.

Τα γεωγραφικά δεδομένα της SELAS αποτελούνται από:

Οδικό Δίκτυο

 • Παγκύπρια κάλυψη Οδικού Δικτύου κλίμακας 1:5.000 σε αστικό περιβάλλον και 1:10.000 σε αγροτικό περιβάλλον πλήρως πλοηγήσιμο. Πλοηγήσιμο είναι το δίκτυο το οποίο, η κάθε οδός συνοδεύεται με πληροφορία ονομασίας, αρίθμησης, κατεύθυνσης, κατηγορίας και ταχύτητας.
 • Συνολικό μήκος 22,187 στο πεδίο.
 • Πλήρως δομημένο και κατηγοριοποιημένο σε 11 κατηγορίες οδικού δικτύου: αυτοκινητόδρομοι, αστικοί αυτοκινητόδρομοι, κύριες & λοιπές επαρχιακές οδοί, κύριο & δευτερεύον αστικό, λοιπό αστικό, πεζόδρομοι, ήπιας κυκλοφορίας, σκαλοπάτια, στοές, χωματόδρομοι.
 • 98% δήμοι/κοινότητες με πλήρη δεδομένα πλοήγησης.
 • 98% αποδιδόμενες διευθύνσεις εντός πόλης με πλήρη δεδομένα πλοήγησης (οδός, αριθμός, πόλη).
 • 90% αγροτικές κοινότητες με διευθύνσεις.
 • Διαρκής ενημέρωση σε νέες ονομασίες, μετονομασίες οδών, μονοδρομήσεις κ.λπ.

   

Υδρογραφικά στοιχεία

Ποτάμια, ρυάκια, λίμνες, αλυκές

Διοικητικά όρια

 • Ακτογραμμή
 • Σύνορα Βρετανικών Βάσεων
 • Όρια επαρχιών
 • Όρια δήμων

Σημεία ενδιαφέροντος

 • Τα σημεία ενδιαφέροντος καλύπτουν ολόκληρη την Κύπρο και είναι δομημένα σε 21 κύριες κατηγορίες και 121 υποκατηγορίες
 • Αριθμός σημείων ενδιαφέροντος: 11.370
 • Τα σημεία ενδιαφέροντος (POI) περιλαμβάνουν Διαμονή, Υπηρεσίες, Εκπαίδευση, Υγεία, Τράπεζες, Αγορές, Τρόφιμα & Ποτά, Διασκέδαση, Πολιτισμό, Θρησκεία, Αξιοθέατα, Τουρισμό & Αναψυχή, Μεταφορές, Αθλητισμό, ΜΜΕ, καθώς και Ζωντανή πληροφόρηση για τα διημερεύοντα φαρμακεία και τις λιανικής τιμές καυσίμων.

Τα σημεία ενδιαφέροντος παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για εταιρείες και οργανισμούς που αναζητούν απεικόνιση δεδομένων / χωρική ανάλυση για τη λήψη αποφάσεων. Αυτό επιτρέπει τη μελέτη και ανάλυση των τάσεων της αγοράς, την κατανόηση του ανταγωνισμού ή την ανακάλυψη ευκαιριών ανάπτυξης.

Τα σημεία ενδιαφέροντος θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα σε μεγάλο αριθμό εταιρειών όπως εταιρείες λιανικής πώλησης, τηλεπικοινωνίες, εταιρείες πλοήγησης, τοπική αυτοδιοίκηση, υγεία κ.λπ.

2. Υπηρεσίες Γεω- επεξεργασίας

Οι υπηρεσίες Γεω-επεξεργασίας είναι υπηρεσίες που αναπτύσσονται για την διαχείριση των γεωγραφικών δεδομένων.

Η SELAS έχει αναγνωρίσει ως τις πιο ευρέως διαδεδομένες, σχετικά με την χρήση τους, υπηρεσίες γεω-επεξεργασίας τις εξής:

 • Κανονικοποίηση και Γεωκωδικοποίηση Διευθύνσεων (Address Geocoding & Normalization)
 • Αναζήτηση Διευθύνσεων και Σημείων Ενδιαφέροντος (Address & POI Finder)
 • Υπηρεσίες Δρομολόγησης (Routing Services)
 • Περιοχές Καλύψεων (Service Areas)
 • Υπηρεσίες Ζωντανής Πληροφόρησης (Live Information Services)

Για κάθε μία από τις παραπάνω υπηρεσίες γεω-επεξεργασίας, η SELAS έχει αναπτύξει ανάλογο λογισμικό το οποίο διατηρεί στο διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες αποτελούν τα δομικά στοιχεία ανάπτυξης των νέων εφαρμογών.

Κανονικοποίηση Διευθύνσεων και Γεωκωδικοποίηση:

Που βρίσκεται η διεύθυνση πάνω στο χάρτη; Ποια είναι η αντίστοιχη διεύθυνση σε ένα ζευγάρι ΧΥ ή Longitude-Latitude συντεταγμένες;

Γεωκωδικοποίηση είναι η διαδικασία σύνδεσης των γεωγραφικών στοιχείων, όπως διευθύνσεις ή σημεία ενδιαφέροντος σε συντεταγμένες επί του χάρτη. Αντίστροφη Γεωκωδικοποίηση (Reverse Geocoding) είναι η διαδικασία σύνδεσης των συντεταγμένων του χάρτη σε γεωγραφικά στοιχεία.

Κανονικοποίηση Διευθύνσεων είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης μιας διεύθυνσης σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, μια διεύθυνση διαχωρίζεται στα ακόλουθα στοιχεία: οδός, αριθμός οδού, ταχυδρομικός κώδικας, δήμος.

Διεύθυνση και εργαλείο εξεύρεσης σημείου ενδιαφέροντος (POI):

H υπηρεσία εντοπίζει στον χάρτη τη διεύθυνση ή το σημείο ενδιαφέροντος. Η μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί τον εξελιγμένο “Αλγόριθμο Ελεύθερης Αναζήτησης” (“free text algorithm”), στον οποίο καταχωρείται η αναζήτηση ως ελεύθερο κείμενο, όπως “τράπεζες στη Λευκωσία», αναζήτηση σε ατελή μορφή όπως “Λεωφ. Μακαρίου 5”, ή ακόμα με αναζήτηση που περιλαμβάνει ορθογραφικά λάθη ή περιλαμβάνει λατινικούς χαρακτήρες.

Υπηρεσίες Δρομολόγησης (Routing Services: H υπηρεσία δρομολόγησης υπολογίζει την διανυόμενη απόσταση μεταξύ δύο σημείων. Η υπηρεσία δέχεται ως παραμέτρους την επιλογή του μέσου μεταφοράς (αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς ή πεζός), την επιλογή της καλύτερης διαδρομής με βάση τη μικρότερη διανυόμενη απόσταση ή τον συντομότερο χρόνο διαδρομής και την επιλογή των ενδιάμεσων στάσεων με ενδεχομένη διατήρηση της πρώτης και της τελευταίας στάσης.

Υπολογισμός των περιοχών εξυπηρέτησης ή κάλυψης (Service Areas):

Αυτή η υπηρεσία γεωγραφικής επεξεργασίας χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της γεωγραφικής περιοχής που μπορεί να καλύψει ένα όχημα από το σημείο εκκίνησης σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως, για παράδειγμα μια χρονική απόσταση 8 λεπτών. Η περιοχή εξυπηρέτησης εμφανίζεται ως ένα πολύγωνο στο χάρτη.

 • Για παράδειγμα, η περιοχή εξυπηρέτησης των 8 λεπτών περιλαμβάνει όλους τους δρόμους που απέχουν λιγότερο από ή ίσο με οκτώ λεπτά από ένα σημείο εκκίνησης. Η υπηρεσία αυτή είναι χρήσιμη σε μεγάλο αριθμό εταιρειών που πρέπει να καθορίσουν τις περιοχές υπηρεσιών τους, όπως τα εστιατόρια παράδοσης ή τα σούπερ μάρκετ που χρειάζονται στατιστικά στοιχεία για το πελατολόγιο τους γύρω από τα καταστήματά τους κ.λπ.

Τα δημογραφικά δεδομένα για το πολύγωνο, όπως το ποσοστό καλυπτόμενου πληθυσμού, οι πυραμίδες ηλικίας κ.λπ., είναι διαθέσιμα στο χρήστη.

Ζωντανές Υπηρεσίες Πληροφόρησης: Η υπηρεσία δείχνει στον χάρτη ζωντανές (live) πληροφορίες όπως είναι τα εφημερεύοντα φαρμακεία , πολιτιστικές εκδηλώσεις, ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός που έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

Διαχείριση Στόλου (Fleet operating routings):

Αυτό επιτρέπει την ελαχιστοποίηση του κόστους των δρομολογίων ενός στόλου, με τον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου παράδοσης ή της ελάχιστης διανυθείσας απόστασης, όπως πχ. η οργάνωση του αριθμού των παραγγελιών που παραδίδονται από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στους πελάτες της από ένα συγκεκριμένο στόλο οχημάτων και οδηγών. Αυτό βοηθά τις εταιρείες να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες γεω-επεξεργασίας, οι εταιρείες επωφελούνται από τα εξής:

 • Χρησιμοποιούν τη γεωγραφική βάση της SELAS, την πιο λεπτομερή και ακριβή βάση δεδομένων της Κύπρου όσον αφορά στον όγκο δεδομένων, την ακρίβεια και την περιεκτικότητά της.
 • Χρησιμοποιούν έτοιμες και δοκιμασμένες υπηρεσίες από ένα αριθμό ικανοποιημένων πελατών.
 • Χρεώνονται με χαμηλή ετήσια συνδρομή που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες για όσο διάστημα τις χρειάζονται.

3. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Με μία μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων GIS και βασιζόμενη στο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό μας, είμαστε σε θέση να παρέχουμε ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε οργανισμό ενδιαφέρεται να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία GIS. Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:

Διαχείριση Έργων GIS: H ομάδα της SELAS ακολουθεί τα πρότυπα και τις τεχνικές PMΙ, ερευνά και αξιολογεί όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του έργου, όπως η σαφήνεια του σκοπού του έργου και των παραδοτέων, την επιλογή της ομάδας, τα εμπλεκόμενα μέρη, τους κινδύνους και τον χρονικό προγραμματισμό του έργου με τη συνεχή αξιολόγηση της προόδου του έργου και των αποτελεσμάτων.

Σχεδιασμό Χωρικών Βάσεων Δεδομένων: Ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων αποτελεί τον πυρήνα του συστήματος GIS. Η ορθότητα του σχεδιασμού της βάσης δεδομένων ενισχύει την αποτελεσματικότητα του έργου, όσον αφορά στην ταχύτητα και στις επιδόσεις. Τα γεωγραφικά δεδομένα και οι βάσεις επιχειρηματικής ευφυΐας της επιχείρησης διασυνδέονται για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Οι χωρικές γεωγραφικές περιλαμβάνουν τόσο τις βάσεις δεδομένων της SELAS όσο και της επιχείρησης σε μία ενιαία γεωγραφική βάση. Η SELAS εναλλακτικά παρέχει τις βάσεις δεδομένων GIS ως υπηρεσίες Web Map ή ως βάσεις δεδομένων ανοικτής χρήσης της ESRI.

Ενσωμάτωση (Integration) Software και Hardware: H SELAS χρησιμοποιεί και συστήνει το λογισμικό ArcGIS. Το ArcGIS λειτουργεί αυτόνομα, ως εφαρμογή στο διαδίκτυο και σε περιβάλλον φορητών συσκευών (mobile devices). H αρχιτεκτονική του ArcGIS και η διαλειτουργικότητά του (interoperability) μαζί με μια ποικιλία hardware υλοποιήσεων το καθιστά το πιο κατάλληλο εργαλείο ανάπτυξης για όλα τα είδη εταιρειών και για κάθε μέγεθος GIS συστήματος. Η SELAS μπορεί να αναλύσει την οργάνωση Software και Hardware και να προτείνει την καλύτερη δυνατή διασύνδεση (interconnection).

Συντήρηση και υποστήριξη: Οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης περιλαμβάνουν προγράμματα κατάρτισης και υποστήριξης, αναβαθμίσεις λογισμικού, διαμόρφωση συστήματος και επεκτατικά έργα για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη.

© 2020 SELAS PUBLICATIONS LTD. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ECONSTRUO DIGITAL