Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS

Σημαντικός προμηθευτής γεωγραφικών δεδομένων
στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS

Σημαντικός προμηθευτής γεωγραφικών δεδομένων
στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά

Η SELAS έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό έργων GIS για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών (πλοήγηση, λιανικό εμπόριο, διανομές, τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες κτηματολογίου χαρτογράφησης, τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.).

Διαθέτουμε μία μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων GIS και παρέχουμε ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να εξερευνήσει την τεχνολογία GIS. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) αναλύουν δεδομένα και τα απεικονίζουν σε μορφή χαρτών και αναφορών.

Η SELAS παρέχει υπηρεσίες GIS τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες περιλαμβάνουν:

1. Παροχή Γεωγραφικών Δεδομένων

Η SELAS έχει δημιουργήσει, κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων παρουσίας της, την πιο πλούσια και ενημερωμένη πλοηγήσιμη βάση δεδομένων για την Κύπρο, την “MapCyprusTM geodatabase” και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα γεωγραφικών δεδομένων GIS μεγάλης κλίμακας και υψηλής ανάλυσης στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά και σε κορυφαίες εταιρείες πλοήγησης παγκοσμίως.

Η SELAS παράγει τα γεωγραφικά της δεδομένα χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία, φωτογραμμετρικές και άλλες μεθόδους. Τα δεδομένα GIS ενημερώνονται συνεχώς και υπόκεινται σε ελέγχους ποιότητας. Για τη διαχείρηση της βάσης δεδομένων GIS, την οποία διαθέτουμε σε κλίμακες 1:5.000-1:10.000, έχουμε αναπτύξει ένα συγκεκριμένο εργαλείο SW. Όλα τα δεδομένα είναι πλήρως συμβατά με τα ευρέως διαδεδομένα GIS λογισμικά και προσφέρονται σε οποιοδήποτε προβολικό σύστημα.

Τα δεδομένα GIS ενημερώνονται σε καθημερινή βάση χρησιμοποιώντας τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό από μια ποικιλία ελεγχόμενων πηγών. Η γεωγραφική βάση δεδομένων, η οποία είναι πλήρως πλοηγήσιμη σε συσκευές GPS, επιτρέπει τη δημιουργία διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Η τεχνογνωσία της εταιρείας μας, μας δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την πραγματοποίηση μεγάλων έργων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Τα δεδομένα GIS μπορούν να προσφερθούν υπό μορφή «Χαρτογραφικών Υπηρεσιών».

Τα γεωγραφικά δεδομένα της SELAS αποτελούνται από:

Οδικό Δίκτυο

 • Παγκύπρια κάλυψη Οδικού Δικτύου κλίμακας 1:5.000 σε αστικό περιβάλλον και 1:10.000 σε αγροτικό περιβάλλον πλήρως πλοηγήσιμο. Πλοηγήσιμο είναι το δίκτυο το οποίο, η κάθε οδός συνοδεύεται με πληροφορία ονομασίας, αρίθμησης, κατεύθυνσης, κατηγορίας και ταχύτητας.
 • Συνολικό μήκος 23.680 Km στο πεδίο.
 • Πλήρως δομημένο και κατηγοριοποιημένο σε 11 κατηγορίες οδικού δικτύου: αυτοκινητόδρομοι, αστικοί αυτοκινητόδρομοι, κύριες & λοιπές επαρχιακές οδοί, κύριο & δευτερεύον αστικό, λοιπό αστικό, πεζόδρομοι, ήπιας κυκλοφορίας, σκαλοπάτια, στοές, χωματόδρομοι.
 • 98% δήμοι/κοινότητες με πλήρη δεδομένα πλοήγησης.
 • 98% αποδιδόμενες διευθύνσεις εντός πόλης με πλήρη δεδομένα πλοήγησης (οδός, αριθμός, πόλη).
 • 96% αγροτικές κοινότητες με διευθύνσεις.
 • Διαρκής ενημέρωση σε νέες ονομασίες, μετονομασίες οδών, μονοδρομήσεις κ.λπ.

Υδατογραφικά Στοιχεία

Ποτάμια, Ρυάκια, Λίμνες, Αλυκές.

Διοικητικά Όρια

 • Ακτογραμμή.
 • Σύνορα Βρετανικών Βάσεων.
 • Όρια επαρχιών.
 • Όρια δήμων.

Σημεία Ενδιαφέροντος

 • Τα σημεία ενδιαφέροντος καλύπτουν ολόκληρη την Κύπρο και είναι δομημένα σε 21 κύριες κατηγορίες και 121 υποκατηγορίες.
 • Αριθμός σημείων ενδιαφέροντος: 11.370
 • Τα σημεία ενδιαφέροντος (POI) περιλαμβάνουν Διαμονή, Υπηρεσίες, Εκπαίδευση, Υγεία, Τράπεζες, Αγορές, Τρόφιμα & Ποτά, Διασκέδαση, Πολιτισμό, Θρησκεία, Αξιοθέατα, Τουρισμό & Αναψυχή, Μεταφορές, Αθλητισμό, ΜΜΕ, καθώς και Ζωντανή πληροφόρηση για τα διημερεύοντα φαρμακεία και τις λιανικής τιμές καυσίμων.

Σημεία Ενδιαφέροντος: Τα σημεία ενδιαφέροντος παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για εταιρείες και οργανισμούς που αναζητούν απεικόνιση δεδομένων/χωρική ανάλυση για τη λήψη αποφάσεων. Αυτό επιτρέπει τη μελέτη και ανάλυση των τάσεων της αγοράς, την κατανόηση του ανταγωνισμού ή την ανακάλυψη ευκαιριών ανάπτυξης.

Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι χρήσιμα σε μεγάλο αριθμό εταιρειών όπως εταιρείες λιανικής πώλησης, τηλεπικοινωνίες, εταιρείες πλοήγησης, τοπική αυτοδιοίκηση, υγεία κ.λπ.

Δείγμα της δομής της γεωγραφικής βάσης σημείων ενδιαφέροντος της MapCyprusTM, παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:

2. Υπηρεσίες Γεωεπεξεργασίας

Οι υπηρεσίες Γεωεπεξεργασίας είναι υπηρεσίες που αναπτύσσονται για την διαχείριση των γεωγραφικών δεδομένων. Οι υπηρεσίες δέχονται ένα αίτημα, το επεξεργάζονται με την βοήθεια γεωγραφικής πληροφορίας και παράγουν ένα αποτέλεσμα.

Οι Υπηρεσίες Γεωεπεξεργασίας δίνουν απαντήσεις και λύσεις σ’ ένα ευρύ φάσμα ερωτημάτων όπως:

 • Που βρίσκονται οι πελάτες μιας εταιρείας;
 • Ποιά είναι η καλύτερη διαδρομή από ένα σημείο σε άλλο;
 • Πώς μια εταιρεία μπορεί να οργανώσει τον στόλο των διανομέων της, ώστε οι παραγγελίες να παραδίνονται γρήγορα και με χαμηλό κόστος;
 • Από ποιό κατάστημα μιας εταιρείας εξυπηρετούνται συγκεκριμμένοι πελάτες;
 • Που βρίσκονται οι ανταγωνιστές μια εταιρείας και ποιές είναι οι καλύτερες θέσεις να δημιουργηθούν νέα καταστήματα;
 • Ποιές είναι οι καλύτερες θέσεις για δημιουργία νοσοκομείων ώστε να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού;
 • Πως μπορεί μια εταιρεία να υπολογίσει τον αριθμό των πελατών της σε μία χρονική απόσταση ορισμένων λεπτών από το κατάστημά της ή να λάβει κάποια ειδοποίηση (κείμενο) εάν κάποιο όχημα του στόλου σας παρεκλίνει της πορείας του;

Τα πιο πάνω ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Κανονικοποίηση και Γεωκωδικοποίηση Διευθύνσεων.
 • Αναζήτηση και Εργαλείο Εξεύρεσης Διευθύνσεων και Σημείων Ενδιαφέροντος.
 • Υπηρεσίες Δρομολόγησης.
 • Περιοχές Εξυπηρέτησης.
 • Υπηρεσίες Ζωντανής Πληροφόρησης.

Έχουμε αναπτύξει ενότητες υπηρεσιών λογισμικού για καθεμία από τις παραπάνω υπηρεσίες και τις έχουμε διαθέσιμες μέσω του Διαδικτύου. Χρησιμοποιούμε τις ενότητες υπηρεσιών ως δομικά στοιχεία για κάθε νέα εφαρμογή που απαιτεί τέτοιου είδους λειτουργικότητα.

Κανονικοποίηση και Γεωκωδικοποίηση Διευθύνσεων

Κανονικοποίηση Διευθύνσεων είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης μιας διεύθυνσης σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, μια διεύθυνση διαχωρίζεται στα ακόλουθα στοιχεία: οδός, αριθμός οδού, ταχυδρομικός κώδικας, δήμος, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.

Γεωκωδικοποίηση είναι η διαδικασία σύνδεσης των γεωγραφικών στοιχείων, όπως διευθύνσεις ή σημεία ενδιαφέροντος με τις αντίστοιχες συντεταγμένες επί του χάρτη.

Αντίστροφη Γεωκωδικοποίηση (Reverse Geocoding) είναι η διαδικασία σύνδεσης των συντεταγμένων του χάρτη σε γεωγραφικά στοιχεία. H αντίστροφη γεωκωδικοποίηση (Reverse Geocoding) επιτρέπει την εύρεση μίας διεύθυνσης πάνω στο χάρτη που αντιστοιχεί σε ένα ζευγάρι ΧΥ ή Longitude-Latitude συντεταγμένες.

Δείγμα της δομής της γεωγραφικής βάσης διευθύνσεων της MapCyprusTM παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:

Αναζήτηση και Εργαλείο Εξεύρεσης Διευθύνσεων και Σημείων Ενδιαφέροντος 

H υπηρεσία εντοπίζει στον χάρτη τη διεύθυνση ή το σημείο ενδιαφέροντος. Γράφοντας με ελεύθερο κείμενο τη διεύθυνση ή σημείο ενδιαφέροντος, η μηχανή αναζήτησης τα εντοπίζει στον χάρτη. Η μηχανή χρησιμοποιεί τον εξελιγμένο «Αλγόριθμο Ελεύθερης Αναζήτησης» («Free Text Algorithm»), στον οποίο καταχωρείται η αναζήτηση ως ελεύθερο κείμενο, όπως «τράπεζες στη Λευκωσία», αναζήτηση σε ατελή μορφή όπως «Λεωφ. Μακαρίου 5», ή ακόμα με αναζήτηση που περιλαμβάνει ορθογραφικά λάθη ή περιλαμβάνει λατινικούς χαρακτήρες.

Υπηρεσίες Δρομολόγησης

H υπηρεσία δρομολόγησης υπολογίζει την διανυόμενη απόσταση μεταξύ δύο σημείων. Η υπηρεσία δέχεται ως παραμέτρους την επιλογή του μέσου μεταφοράς (αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς ή πεζός), την επιλογή της καλύτερης διαδρομής με βάση τη μικρότερη διανυόμενη απόσταση ή τον συντομότερο χρόνο διαδρομής και την επιλογή των ενδιάμεσων στάσεων με ενδεχομένη διατήρηση της πρώτης και της τελευταίας στάσης.

Υπολογισμός των Περιοχών Εξυπηρέτησης ή Κάλυψης

Αυτή η υπηρεσία γεωγραφικής επεξεργασίας χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της γεωγραφικής περιοχής που μπορεί να καλύψει ένα όχημα από το σημείο εκκίνησης σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως, για παράδειγμα μια χρονική απόσταση 5 λεπτών. Η περιοχή εξυπηρέτησης εμφανίζεται ως ένα πολύγωνο στο χάρτη.

Για παράδειγμα, η περιοχή εξυπηρέτησης των 8 λεπτών περιλαμβάνει όλους τους δρόμους που απέχουν λιγότερο από ή ίσο με οκτώ λεπτά από ένα σημείο εκκίνησης. Η υπηρεσία αυτή είναι χρήσιμη σε μεγάλο αριθμό εταιρειών που πρέπει να καθορίσουν τις περιοχές υπηρεσιών τους, όπως τα εστιατόρια παράδοσης ή τα σούπερ μάρκετ που χρειάζονται στατιστικά στοιχεία για το πελατολόγιο τους γύρω από τα καταστήματά τους κ.λπ.

Οριοθετήστε τις περιοχές εξυπηρέτησης των καταστημάτων σας δημιουργώντας πολύγωνα γεωγραφικών περιοχών για κάθε κατάστημα ή για όλο το δίκτυο των καταστημάτων σας.

Για τα πολύγωνα υπάρχουν επίσης διαθέσιμα δημογραφικά δεδομένα, όπως το ποσοστό καλυπτόμενου πληθυσμού, πυραμίδες ηλικίας κ.λπ.

Κατανομή Τοποθεσίας

Λαμβάνοντας υπόψη εγκαταστάσεις που παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες και μια σειρά από σημεία ζήτησης, ο στόχος της κατανομής τοποθεσίας είναι να εντοπίσει την θέση των εγκαταστάσεων ώστε να εξυπηρετούν τα σημεία ζήτησης με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Για παράδειγμα η κατανομή τοποθεσίας είναι η κατανομή καταστημάτων σε αποθήκες εφοδιασμού, ώστε να εξυπηρετούν στον ελάχιστο δυνατό χρόνο την μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή.

Διαχείριση Στόλου

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει την ελαχιστοποίηση του κόστους των δρομολογίων ενός στόλου, με τον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου παράδοσης ή της ελάχιστης διανυθείσας απόστασης, όπως πχ. η οργάνωση του αριθμού των παραγγελιών που παραδίδονται από τις αποθήκες της εταιρείας στους πελάτες της από ένα συγκεκριμένο στόλο οχημάτων και οδηγών. Αυτό βοηθά τις εταιρείες να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.

Αυτό επιτρέπει να αξιολογηθεί ο αριθμός παραγγελιών που θα παραδοθεί από μία ή περισσότερες αποθήκες σε ένα αριθμό πελατών ή διευθύνσεων από ένα συγκεκριμένο στόλο οχημάτων ελαχιστοποιώντας το λειτουργικό κόστος των δρομολογίων. Ο βέλτιστος τρόπος μπορεί να αναφέρεται είτε στον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου παράδοσης ή της ελάχιστης διανυόμενης απόστασης

Πλησιέστερη Εγκατάσταση

Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα να βρείτε την απόσταση μεταξύ εγκαταστάσεωνκαι επειγόντων περιστατικών. Για παράδειγμα σε περίπτωση πυρκαγιάς ανακαλύψτε ποιός σταθμός της πυροσβεστικής είναι πλησιέστερος στο σημείο της φωτιάς και πως θα φτάσετε εκεί. Καθορίσετε πόσες εγκαταστάσεις θέλετε να λάβετε υπόψη και αν η κατεύθυνση της διαδρομής είναι από ή προς αυτές.

Υπηρεσίες Ζωντανής Πληροφόρησης

Η υπηρεσία δείχνει στον χάρτη ζωντανές (live) πληροφορίες όπως είναι τα εφημερεύοντα φαρμακεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός που έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

Όλες οι εφαρμογές σας μπορούν να απεικονιστούν στο πιο λεπτομερές και ενημερωμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο της Κύπρου που έχει παράξει η SELAS.

Πως μπορείτε να αποκτήσετε τις Υπηρεσίες Γεωεπεξεργασίας

Οι υπηρεσίες αποτελούν τα δομικά στοιχεία ανάπτυξης των νέων εφαρμογών. Για κάθε μία από τις πιο κάτω υπηρεσίες γεωεπεξεργασίας, προσφέρουμε ανάλογα λογισμικά τα οποία διατηρούμε στο διαδίκτυο.

 • Το “Terra GIS API” για άμεση χρήση από τις εφαρμογές σας.
 • Το “Terra GeoServices”για χρήση από το λογισμικό ArcMap της ESRI.
 • Μέσω custom made WebGIS εφαρμογών.
 • Μέσω Commercial Off-The-Shelf (COTS) products.

Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε, τόσο τα γεωγραφικά δεδομένα και το GIS λογισμικό, όσο και την τεχνογνωσία μας, ώστε να δημιουργήσετε τις δικές σας υπηρεσίες.

Ποιό είναι το όφελος χρήσης των Υπηρεσιών Γεωπεπεξεργασίας

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες γεωεπεξεργασίας, οι εταιρείες επωφελούνται από τα εξής:

 • Χρησιμοποιούν τη γεωγραφική βάση της SELAS, την πιο λεπτομερή και ακριβή βάση δεδομένων της Κύπρου όσον αφορά στον όγκο δεδομένων, την ακρίβεια και την περιεκτικότητά της.
 • Χρησιμοποιούν έτοιμες και δοκιμασμένες υπηρεσίες από ένα αριθμό ικανοποιημένων πελατών.
 • Χρεώνονται με χαμηλή ετήσια συνδρομή που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες για όσο διάστημα τις χρειάζονται.

3. Επιχειρηματικές Λύσεις

Η μεγάλη εμπειρία μας στην υλοποίηση έργων GIS μας επιτρέπει να προσφέρουμε επιχειρηματικές λύσεις για οπτικοποίηση δεδομένων και χωρική ανάλυση για λήψη αποφάσεων για τις ανάγκες κάθε εταιρείας καθώς και τη δημιουργία εξειδικευμένων διαδικτυακών χαρτών.

Τέτοιοι χάρτες μπορούν να απεικονίσουν τα καταστήματα της εταιρείας, τους πελάτες της, τα καταστήματα των ανταγωνιστών, τα έσοδα ανά κατάστημα, ανά μήνα ή έτος, κ.λπ.

Έχουμε αναλάβει την υλοποίηση τέτοιων έργων για ένα ευρύ φάσμα μεγάλων και μικρών εταιρειών στους τομείς λιανικής, ακινήτων, διανομής κ.λπ. στους οποίους προσφέρουμε προσαρμοσμένη χαρτογράφηση για τις ειδικές τους ανάγκες.

Χάρτες Ταχυδρομικού Κώδικα

Οι χάρτες ταχυδρομικού κώδικα είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε επιχείρηση για την ανάλυση και απεικόνιση των δεδομένων τους, για τον προγραμματισμό των δρομολογίων και του στόλου τους για σκοπούς διανομής, για σκοπούς διακίνησης αλληλογραφίας και διαφημιστικού υλικού, για προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, για απεικόνιση δημογραφικών δεδομένων, για στατιστικές αναλύσεις, για τη διαχείριση του πελατολογίου και άλλες ανάγκες.

Οι χάρτες ταχυδρομικού κώδικα, μπορούν να ετοιμαστούν για οποιαδήποτε περιοχή, για πόλεις, επαρχίες ή ολόκληρη την Κύπρο, σε οποιαδήποτε κλίμακα, μέγεθος και μορφή (έντυπη ή ψηφιακή).

Αναλόγως των αναγκών της κάθε επιχείρησης, οι Χάρτες Τ.Κ μπορεί να περιλαμβάνουν τα πολύγωνα των δήμων/κοινοτήτων/ενοριών, με/χωρίς ονομασίες, τα πολύγωνα των Τ.Κ. με τον αριθμό ανά δήμο/κοινότητα/ενορία, το κύριο οδικό δίκτυο και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις.

4. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Με μία μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων GIS και βασιζόμενη στο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό μας, είμαστε σε θέση να παρέχουμε ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε οργανισμό ενδιαφέρεται να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία GIS.

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:

Διαχείριση Έργων GIS: H ομάδα της SELAS ακολουθεί τα πρότυπα και τις τεχνικές PMΙ, ερευνά και αξιολογεί όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του έργου, όπως η σαφήνεια του σκοπού του έργου και των παραδοτέων, την επιλογή της ομάδας, τα εμπλεκόμενα μέρη, τους κινδύνους και τον χρονικό προγραμματισμό του έργου με τη συνεχή αξιολόγηση της προόδου του έργου και των αποτελεσμάτων.

Σχεδιασμό Χωρικών Βάσεων Δεδομένων: Ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων αποτελεί τον πυρήνα του συστήματος GIS. Η ορθότητα του σχεδιασμού της βάσης δεδομένων ενισχύει την αποτελεσματικότητα του έργου, όσον αφορά στην ταχύτητα και στις επιδόσεις. Τα γεωγραφικά δεδομένα και οι βάσεις επιχειρηματικής ευφυΐας της επιχείρησης διασυνδέονται για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Οι χωρικές γεωγραφικές περιλαμβάνουν τόσο τις βάσεις δεδομένων της SELAS όσο και της επιχείρησης σε μία ενιαία γεωγραφική βάση. Η SELAS εναλλακτικά παρέχει τις βάσεις δεδομένων GIS ως υπηρεσίες Web Map ή ως βάσεις δεδομένων ανοικτής χρήσης της ESRI.

Ενσωμάτωση Software και Hardware: H SELAS χρησιμοποιεί και συστήνει το λογισμικό ArcGIS. Το ArcGIS λειτουργεί αυτόνομα, ως εφαρμογή στο διαδίκτυο και σε περιβάλλον φορητών συσκευών. H αρχιτεκτονική του ArcGIS και η διαλειτουργικότητά του μαζί με μια ποικιλία hardware υλοποιήσεων το καθιστά το πιο κατάλληλο εργαλείο ανάπτυξης για όλα τα είδη εταιρειών και για κάθε μέγεθος GIS συστήματος. Η SELAS μπορεί να αναλύσει την οργάνωση Software και Hardware και να προτείνει την καλύτερη δυνατή διασύνδεση.

Συντήρηση και Υποστήριξη: Οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης περιλαμβάνουν προγράμματα κατάρτισης και υποστήριξης, αναβαθμίσεις λογισμικού, διαμόρφωση συστήματος και επεκτατικά έργα για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη.

© 2024 SELAS PUBLICATIONS LTD. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ruxbo