Οι Δημότες και επισκέπτες του Δήμου Γερίου έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα χρήσιμο εργαλείο για πληροφόρηση για το οδικό δίκτυο και τα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου.

Η SELAS ανέλαβε  την  λεπτομερή χαρτογράφηση του Δήμου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, η οποία περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο πλήρως ενημερωμένο, τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος,  καθώς και αλφαβητικό κατάλογο όλων των οδών που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Οι Χάρτες σχεδιάστηκαν  σε απλό και μοντέρνο σχεδιασμό και είναι ευκολόχρηστοι για όλους τους χρήστες.

© 2021 SELAS PUBLICATIONS LTD. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ECONSTRUO DIGITAL