Η  γεωγραφική βάση δεδομένων της SELAS έχει ενημερωθεί και περιλαμβάνει εκατοντάδες νέες οδούς στις πόλεις και επαρχίες, μετονομασίες  οδών, καθώς και πληθώρα νέων  σημείων ενδιαφέροντος (POI) σε όλη την Κύπρο.

Η νέα ενημερωμένη βάση γεωγραφικών δεδομένων της Κύπρου καλύπτει τώρα 100% των διευθύνσεων εντός πόλεων με πλήρη δεδομένα πλοήγησης και 90% των διευθύνσεων των υπόλοιπων κοινοτήτων. Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν τράπεζες, πρατήρια βενζίνης, χώρους εστίασης,  διαμονή, δημόσιες υπηρεσίες, ιατρικά κέντρα, αθλητικούς χώρους  κ.λπ. H γεωγραφική βάση δεδομένων της SELAS είναι η πιο ολοκληρωμένη βάση για την Κύπρο όσον αφορά στο οδικό δίκτυο και την ποσότητα, ποικιλία, ακρίβεια και ορθότητα των σημείων ενδιαφέροντος.

Όλα τα πιο πάνω συλλέγονται στο πεδίο σε καθημερινή βάση, ενημερώνονται τακτικά και υπόκεινται σε υψηλούς ελέγχους ποιότητας από  εταιρείες Διαχείρισης Ποιότητας και κορυφαίες εταιρείες Πλοήγησης.

© 2021 SELAS PUBLICATIONS LTD. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ECONSTRUO DIGITAL