Οδικός & Τουριστικός Χάρτης της Λευκωσίας (Αγγλικά)

O πιο ενημερωμένος και ακριβής Οδικός Χάρτης της πόλης της Λευκωσίας και της ευρύτερης περιοχής.

Ο Χάρτης κυκλοφορεί στην  αγγλική γλώσσα  και περιλαμβάνει πέραν των 8.000 καταχωρήσεων και επεξηγήσεων, καθώς και υπόμνημα σε έξι γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Ελληνικά και Ρωσικά).

Πλήρης, ακριβής και λεπτομερής οδικός χάρτης ο οποίος περιλαμβάνει οδικό χάρτη της ευρύτερης πόλης της Λευκωσίας (1:11 000) στην εμπρόσθια όψη και Χάρτη της επαρχίας Λευκωσίας (1:250. 000) στην οπίσθια όψη.

Περιλαμβάνει επίσης πλούσιο  ευρετήριο όλων των οδών με αλφαβητική σειρά καθώς και των σημείων ενδιαφέροντος όπως  εκκλησιών, σχολείων, μουσείων, κυβερνητικών υπηρεσιών , πρεσβειών, ξενοδοχείων, κινηματογράφων, θεάτρων, κτλ.

Το οδικό δίκτυο είναι ταξινομημένο σε κατηγορίες ανάλογα με την σπουδαιότητα των δρόμων, ενώ όλες οι υπηρεσίες και σημεία ενδιαφέροντος απεικονίζονται με ειδικούς συμβολισμούς διεθνώς αναγνωρίσιμους.

Ο Χάρτης είναι στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει πέραν των  8.000 καταχωρήσεων και επεξηγήσεων, καθώς και υπόμνημα σε έξι γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Ελληνικά και Ρωσικά).Στην οπίσθια όψη περιλαμβάνεται ένθετος Χάρτης της επαρχίας Λευκωσίας.

7η αναθεωρημένη έκδοση, Μέγεθος 98x67cm, διπλωμένος.

Περιλαμβάνει οδικό Χάρτη της ευρύτερης περιοχής της Λευκωσίας, (κλίμακα1:11 000), ευρετήριο των σημείων ενδιαφέροντος, ευρετήριο οδών και ένθετο χάρτη της επαρχίας Λευκωσίας ((κλίμακα1:275 000).

ISBN: 978 9963 566 87 7

Τιμή: €5.75 (συμπ. Φ.Π.Α)

© 2021 SELAS PUBLICATIONS LTD. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ECONSTRUO DIGITAL