Ανάγλυφος Τρισδιάστατος (3D) Χάρτης της Ευρώπης (Στα Αγγλικά)

Ένας μοναδικός στο είδος του ανάγλυφος τρισδιάστατος χάρτης της Κύπρου (3D), σε μέγεθος 77x57cm,  ο οποίος δίνει νέες διαστάσεις στη χαρτογραφία.

Ο πολύχρωμος χάρτης απεικονίζει λεπτομερώς το ανάγλυφο της Ευρώπης με τη χρήση υψομετρικών αποχρώσεων που δείχνουν λεπτομερώς τις πεδιάδες, τις οροσειρές, τις κοιλάδες και τις κορυφές, τα υδρογραφικά στοιχεία (ποτάμια, λίμνες, φράγματα κ.λπ.) και μοναδικά  γεωμορφώματα. Το οδικό δίκτυο ταξινομείται σε κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων και των κύριων εθνικών σιδηροδρομικών συνδέσεων.

Ο τρισδιάστατος χάρτης έχει δημιουργηθεί βάσει ψηλών χαρτογραφικών προτύπων και αποτελεί , πέραν της χρησιμότητας  του ως εργαλείου μελέτης για σχολεία, μαθητές, ακαδημαϊκούς και γενικά όσους ενδιαφέρονται για τη λεπτομερή μελέτη της γεωγραφίας της Ευρώπης, ένα μοναδικό έργο τέχνης για  κάθε σπίτι  και γραφείο.

Κλίμακα Μέγεθος ΕΙΔΟΣ
1:8 000 000 75×57 εκ. Plastic vacuum-formed in relief
© 2021 SELAS PUBLICATIONS LTD. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ECONSTRUO DIGITAL